www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 182

Jakkoli je městská autobusová linka čísla 182 v myslích nezanedbatelné části odborné veřejnosti spjata s rolí pouhého špičkového napaječe metra, svážejícího v exponovaných provozních obdobích obyvatele krčských sídlišť k trase C, její kořeny překvapivě sahají do historie do dob zprovoznění podzemní dráhy předcházejícím. Novodobá reinkarnace linky tohoto označení pak její jmenovanou roli popírá takřka zcela.


V zastávce u terminálu metra Kačerov právě odbavuje cestující vršovický vůz Karosa B 931 č. 7430 (22. 5. 2006)

Kažodenní obslužnost sídliště Krč zajišťovaly v prvních letech jeho existence zejména autobusové linky překryvné sítě, např. č. 255 a 271, které místní obyvatele dovezly přímo až do centra města, aniž by kdekoli na trase vyvstala nutnost konat jakýkoli přestup. Jeho postupné rozšiřování a osidlování novými obyvateli si však žádalo i posílení nabídky v dalších alternativních směrech. Právě tuto úlohu přebírá k 16. říjnu 1972 nově zavedená linka 182, která v přepravních špičkách pracovních dnů vyráží na trasu Kloboučnická – Michelské náměstí – Budějovické náměstí – Nemocnice Krč – Tempo. Ve zmíněné podobě částečně doplňuje již existující linku 106, s níž sdílí, s výjimkou koncového úseku na Lhotce, většinu své trasy.


Reinkarnovanou verzi linky 182 obsluhující vůz 4081 právě dorazil do zastávky Sklářská (8. 3. 2018)

Dotčenou oblast skutečně zásadně reformuje k 9. květnu 1974 zprovoznění zbrusu nového prostředku městské dopravy, pražského metra, jehož první úsek (I.C Kačerov – Sokolovská) zasahuje právě do jejího okolí. Poměrně překvapivě se ale provedené změny námi sledované linky 182 prakticky vůbec nedotýkají, projevují se pouze jejím odkloněním z Budějovického náměstí, namísto něhož obsluhuje zastávku Kačerov v čerstvě zřízeném přestupním terminálu mezi podzemní dráhou a povrchovou dopravou, prvním svého druhu na území hlavního města. Taktéž je této příležitosti využito k rozšíření rozsah jejího provozu na celodenní a celotýdenní.


Do nástupní zastávky Nádraží Braník je právě přistavována Karosa B 951 č. 4029 (3. 6. 2005)

Od 6. října 1975, v návaznosti na postupné osidlování lhoteckých velkokapacitních sídlišť a dokončování nových místních komunikací, dochází k jejímu prodloužení do trasy Kloboučnická – Na rolích3) – Kačerov – Nemocnice Krč – Tempo – K Višňovce1) – Sídliště Lhotka. Následující úpravy provozu sice vedení linky neupravovaly, bezprostředně však reagovaly na pozvolné posilování provozu souběžné linky 189, která na sebe přebírala většinu zátěže z okolní zástavby. Zmíněný proces vyústil 8. dubna 1980 k omezení provozu linky 182 pouze na přepravní špičky a dopolední sedla pracovních dnů, v letech 1986 až 1994 se poté během omezeného provozu o letních prázdninách přistupovalo k redukci na pouhý špičkový provoz. Reorganizace vedení povrchové dopravy z 27. května 1995 pak linku 182 do režimu provozu výhradně v přepravních špičkách pracovních dnů za stálého zachování stejné trasy převádí trvale.


Závěrečné období existence linky 182 v jižní části města linka aktivně prožívala již jen v ranních špičkách (24. 3. 2011)

Dlouholetou stabilitu vedení linky 182 přerušuje až 31. srpen 2002. Zatímco se hlavní město potýkalo s následky nedávných ničivých povodní, v oblasti Modřan a Krče se kupodivu čile optimalizovalo, a to zejména ve znamení posílení exponovaného vztahu Modřany – Kačerov, který nově obsluhovala odkloněná linka 150. Naopak relaci, linkou 150 zajišťovanou původně, nahradila ke stejnému termínu2) upravená linka 182, která se tak prodlužuje do trasy Kloboučnická – Na rolích3) – Kačerov – Nemocnice Krč – Tempo – Cílkova – Sídliště Lhotka – Labe – Zátišská – Černý kůň – Nádraží Braník. Rozsah provozu ale žádného rozšíření nedoznává, nadále do ulic vyráží pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, během ranní špičky je taktéž vybranými spoji vedena pouze v úseku Kloboučnická – Sídliště Lhotka.


Rekonstrukce Michelské ulice odklonila spoje linky 182 k obchodnímu centru Brumlovka (29. 6. 2012)

Ve své nové prodloužené trase se však u cestujících nezískává nijak závratnou oblibu, a není proto překvapivé, že organizátor integrovaného systému nejbližší možné příležitosti využívá k jejímu omezení. K takovému kroku dochází k 1. září 2009, kdy jihovýchodní oblast Prahy prošla další rozsáhlou reorganizací linkového vedení. Právě linky 182 se dotýká opětovným zkrácením pouze do úseku Kloboučnická – … – Sídliště Lhotka, aniž by zároveň ve své dřívější navazující části k Nádraží Braník byla jakkoli nahrazena, a omezením rozsahu provozu pouze na ranní špičky pracovních dnů, během níž je také výrazně snížen počet spojů. Souhrn všech těchto provedených úprav ústí ve finální provozní stav, kdy linka sestává jen z přibližně čtyř párů spojů, vedených v období přibližně jedné hodiny.


Čilý provoz v terminálu Kačerov během odpolední špičky se spojem linky 182 (6. 10. 2004)

Bez dalších změn trasy pak linka přežívala až do svého zániku, který nastal při spuštění tzv. metropolitní sítě autobusů, uskutečněné k 1. září 20124). Již mnoho měsíců dopředu se dalo předpokládat, že tato linka v současnosti tvrdě neoblíbeného charakteru, provozovaná pouze během ranní špičky pracovních dnů se značně nízkým počtem spojů, nemá naprosto žádnou šanci přežít totální linkovou revoluci v celém hlavním městě, a naopak ráda poslouží jako další položka ve výčtu zrušených linek, jejichž vysoký počet tak mohl být předkládán nezasvěceným osobám jako "úspora". Proto tak došlo k jejímu trvalému zrušení, přičemž na většině délky své trasy nebyla nijak nahrazena, stejně jako její spoje se nijak nepřevedly na žádné souběžné či jinak podobné autobusové linky.


V manipulační zastávce blokového obratiště Kloboučnická na svůj odjezd vyčkává vůz 7424 (1. 3. 2010)

Pražané nezůstávají o existenci linky 182 ochuzeni nijak dlouho, jen po několika následujících letech se v ulicích objevuje znovu. Spuštění nové metropolitní sítě ovlivnilo autobusový provoz i v ostatních oblastech města, kupříkladu na lince 183 se projevilo jejím posílením a prodloužením, čímž původní špičkovou posilovou linku přetvořilo do podoby páteřní autobusové linky, provozované celodenně a celotýdenně. S odstupem času se ale takový charakter provozu na lince, vedené zejména po východní, řídce osídlené, průmyslové části města, jevil stále nevhodnějším a neodpovídajícím skutečným potřebám jejich uživatelů. 15. října 2016 tedy organizátor systému PID přistupuje k celkové konsolidaci provozu, která zahrnuje taktéž původní dvojici linek 181 a 183, jejichž přepravní zátěž je nově rozložena mezi svazek tří částečně souběžných linek 181, 182 a 183.


Výlukově odkloněná linka 182 do oblasti Pankráce s nízkopodlažním Citybusem č. 3320 (29. 6. 2012)

Právě linka 182 je k tomuto termínu trvale zřízena v trase Poliklinika Prosek – Střížkov – Prosek – Vysočanská – Nádraží Libeň – Spojovací – Za horou – Perlit – Průmyslová – Radiová – Sklářská – Nádraží Hostivař – Hostivařská – Hostivařské náměstí – K obecním hájovnám – Donovalská – Opatov. Ve své nové trase je provozována pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, vybranými spoji v přechodových obdobích mezi špičkou a sedlem je vedena pouze v koncovém úseku Radiová – Opatov. Nově zavedená linka zároveň nahrazuje dřívější vložené spoje linky 181, stejně tak na sebe převádí některé špičkové spoje souběžné linky 183, jejíž provoz je od tohoto data omezen přibližně na poloviční intenzity. Prozatím žádnou další úpravou provozu linka neprošla, jmenovaná trasa tedy odpovídá jejímu současnému stavu.


Jen jedna zastávka dělí vršovický vůz 7351 od konečné Kloboučnická (7. 3. 2008)

Provoz linky 182 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Po většinu dobu provozu se na linku plánovaně vypravovaly autobusy standardní délky, výjimku však tvoří období od 5. června 1990 do 27. května 1995, kdy byla linka obsluhována naopak výhradně vozy kloubovými. Samozřejmě nelze vyloučit sporadická vypravení článkových vozů i mimo toto rozmezí, zejména, mají-li plnit funkci záložních či dispozičních vozidel.


Současnou variantu existence linky 182 přibližuje hostivařský snímek vozu Karosa B 951 E č. 4123 (12. 5. 2017)

1) – nyní zastávka Cílkova
2) – linka 150 nadále vyjížděla pouze ve špičkách pracovních dnů, první den reálného provozu je tedy 2. září 2002
3) – nynější zastávka Jemnická
4) – v souvislosti s probíhající rekonstrukcí Michelské ulice a odklony pravidelných linek přes Pankrác nebo Spořilov byl provoz linky 182 po období letních prázdnin 2012 dočasně přerušen, posledním dnem, kdy tak v této trase vyjela, je ve skutečnosti již 29. červen 2012