www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 910

Bezkonkurenčně nejzajímavější linka Pražské integrované dopravy, nyní známá pod označením 910, si zaslouží naši pozornost z několika důvodů. V první řadě je nutno uvést, že nás (pod různým, případně žádným označením) provází již od počátků městské autobusové dopravy v Praze a že její ekvivalent je součástí každého městského provozu jak v tuzemsku, tak i v jiných evropských či dokonce vzdálenějších městech!


Spoj linky 910 na jedné ze svých konečných zastávek, Sídliště Lhotka (22. 6. 2011)

Intermezzo I.:
V posledních letech už tento omyl není tolik běžný jako dříve, ale kód 910, který lze zadat do "palubního počítače", rozhodně nemá navozovat dojem, že se jedná o skutečnou linku. Tehdejší informační technologie, pocházející z 90. let 20. století, nedisponovala dnešními možnostmi, a tvůrci při každé nestandardní situaci naráželi na nejrůznější omezení, přičemž zavedení těchto "fiktivních linek" se dodnes zdá být jedním z nejjednodušších řešení. Pokud ale někdy spatříte autobus "manipulační jízdy", nejedná se o linku 910, a proto nemá nejmenší smysl v následných diskuzích používat fráze jako "viděl jsem autobus 5678 na lince 910/2!".


Pod Negrelliho viaduktem právě projel vůz 6614 linky 910 (20. 3. 2012)

Nemá smysl pokoušet se podrobně vylíčit vývoj trasování a vedení linky 910, neboť její kilometrická délka, rozsah provozu a počet na ni vedených spojů je přímo úměrný počtu ostatních autobusových linek v síti. Její spoje jsou vedeny na první pohled nahodile, takřka po celém městě, přičemž nemusí vždy kopírovat ostatní běžné linky veřejné dopravy – mnohdy nabízí výrazně rychlejší a kratší spojení, zejména díky vedení alternativními cestami a vynecháváním většiny nácestných zastávek. Povětšinou je jedna z výchozích nebo konečných zastávek umístěna v některé autobusové garáži, zatímco druhé koncové body se nachází na obratištích běžných autobusových linek, a takřka každé vozidlo po jednom spoji linky 910 následně vykoná hned několik kol běžné autobusové linky.


Zcela prázdný spoj linky 910 projíždí okolo vozovny Kobylisy (7. 6. 2011)

Intermezzo II.:
Bavíme–li se o linkách Pražské integrované dopravy, je též nutné vyvrátit několik novodobých zásadních omylů a mýlek, které nechtěně do této skupiny zařazují i ty spoje, co s integrovaným systémem neměly pranic společného. Základní, avšak nikoli jedinou charakteristikou linky PID jest skutečnost, že na ni platí vyhlášený a schválený Tarif PID. Tuto podmínku splňují pouze všeobecně známé linky metra (A, B, C), denní a noční linky tramvají (1 – 26 a 51 – 59) a denní a noční městské i příměstské autobusové linky (100 – 299, 301 – 499, 501 – 514 a 601 – 610). Do systému též spadají školní spoje 551 – 571 a dvě "zvláštní" linky, svou výjimečností potvrzují pravidlo – linka pro tělesně postižené H1 a tzv. Airport Express. Na posledně jmenované lince je v platnosti tzv. "zvláštní tarif PID".


Kloubový spoj linky 910 v oblasti křižovatky Michelská (10. 8. 2010)

Autobusy linky 910 se po pražských ulicích pohybují prakticky nepřetržitě, ale zdaleka nejvyšších intenzit spojů je dosaženo v pracovní dny kolem 4. ranní a 23. večerní hodiny. Dalšími exponovanými časy jsou začátky a konce ranních a odpoledních špiček (6., 9., 14. a 18. hodina) a doby zahájení a ukončení víkendového provozu. Samozřejmě ale lze i v trvalém, bezvýlukovém stavu, potkat spoje linky 910 i mimo tyto časy. Pro úplnost dodejme, že cestující veřejnosti je vnějším informačním systémem existence linky 910 zcela utajena, a dokonce jsou mnohdy mylně informováni jediným označením, které si často vykládají tak, že autobus míří do konečné zastávky Manipulační jízda.


Dva autobusy, nasazené na linku 910, č. 5870 a 3350, v ulici Mírového hnutí (5. 9. 2011)

Intermezzo III.:
Do Pražské integrované dopravy naopak nespadají zejména nejrůznější zvlástní okružní a vyhlídkové jízdy (např. turistické linky "Hop on & Hop off" či okružní spoje dopravce Martin Tour), linky neveřejné zaměstnanecké dopravy (např. smluvní spoje "WBC" ze Zličína či smluvní doprava "HOPI" z Opatova) nebo tzv. "nákupní linky" (spoje, zpřístupňující vzdálená velká obchodní centra, např. linky Libora Valenty k OC Letňany nebo spoje býv. společnosti Hotliner ke Globusu na Zličíně). I některé, dnes již zastavené či zrušené spoje, provozované Dopravním podnikem hl. m. Prahy, nejsou a nikdy nebyly součástí PID – kupříkladu lze uvést bývalou tzv. Cool Tour linku či zvláštní pitkovicko-křeslický spoj 754. Proto již nikoho nepřekvapí, že integrované nejsou ani tzv. muzejní linky, zřizované pravidelně při každé Muzejní noci.


Na lince 910 lze nezřídka spatřit i nízkopodlažní autobusy (8. 9. 2009)

Bohužel, i přes neuvěřitelnou četnost spojů a neskutečně bohatou nabídkou směrů, kterými každodenně autobusy linky 910 vyjíždí, tyto spoje naráží na obrovskou míru ignorace běžnými cestujícími. Téměř každý spoj má bez nadsázky nulovou obsazenost a řidič v něm jede sám až do své konečné zastávky. Dokonce ani cestující na nácestných zastávkách se obvykle projíždějící spoje linky 910 nepokouší zastavit a nedožadují se nástupu a uskutečnění přepravy, a těch několik málo jedinců, kteří tyto sklony projevují, jsou okamžitě odmítnuti a stávají se terčem posměchu jak ze strany řidičů, tak i od ostatních potenciálních cestujících, čekajících na zastávce.


Kloubový autobus linky 910 opouští sídliště Bohnice (18. 5. 2010)

text, neoznačené fotografie: © Radek Kolář
Poděkování patří též Českému hydrometeorologickému ústavu za skvělou předpověď počasí, Leonhardu Eulerovi a společnosti Canon.