www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linky PID

Všeobecné poznámky k jednotlivým článkům

Autobusové linky Pražské integrované dopravy můžeme dělit hned podle několika kategorií – podle dopravce, který linku provozuje, podle druhu směrování linky (radiální, diametrální, tangenciální, napaječe, doplňkové), podle rozsahu provozu (pouze špičky PD, celodenní, celotýdenní) nebo např. podle velikosti stabilně nasazovaných vozidel (standardní, kloubové, midibusy) či v dnešní době módní třídění na metrobusy a ostatní podřadné linky. Pro účely těchto stránek bylo zvoleno následující dělení do devíti skupin, které nejlépe respektují pravidla, podle nichž jsou jednotlivým linkám přiřazována zjednodušená trojciferná označení.

Městské linky 100–199
Nejstarší skupina pražských linek vznikla v roce 1951, kdy do ní byly přečíslovány všechny autobusové linky, které byly dříve označovány písmeny, přičemž se v současnosti početně nadále rozšiřuje. Většina těchto linek je v provozu celotýdenně a v častých a pravidelných intervalech.Městské linky 200–299
Řada čísel 200–299 začala být systematičtěji obsazována v roce 1971, kdy byla vyhrazena tzv. překryvným linkám s vyšším jízdným a po jejich zrušení v roce 1974 se tato řada začala obsazovat normálními městskými linkami. Většina těchto linek je v provozu celotýdenně a v častých a pravidelných intervalech.Příměstské linky
Příměstskými linkami jsou označovány linky, které vyjíždí z Prahy a spojují ji s přilehlými obcemi. Prvními příměstskými linkami byly 351 a 352, které vyjely v roce 1992 a do dneška jejich počet rapidně narostl. Valnou většinu z nich provozují jiní dopravci v PID než Dopravní podnik, který jich provozuje pouze 20. Příměstským linkám je vyhrazena řada 300–399, dříve sem byly zařazovány i linky mimoměstské, ale poslední z nich byly k termínu celostátních změn JŘ v roce 2002 přečíslovány do řady 400–499.Mimoměstské linky
"Mimoměstské linky" je označení pro skupinu linek PID, jejichž celá trasa vede mimo území hl. m. Prahy. Jsou jim přiřazována čísla v řadě 401 – 499. Kromě klasických regionálních linek od vesnice k vesnici sem jsou zařazeny i bývalé linky MHD v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi (478) či dnes již zrušené linky MHD v Říčanech (498 a 499). Na většině mimoměstských linek se v případě provozních parametrů nedá hovořit o intervalu, většinou je tvoří několik spojů, jako na klasických regionálních linkách.Noční městské linky
Čísly v řadě 500 - 549 jsou označovány noční linky, které jezdí na území hl.m. Prahy. Tato řada se začala obsazovat nočními linkami v roce 1974 (noční linky byly do té doby označovány velmi proměnlivě a těsně před řadou 500 – 549 obsazovaly řadu 300 – 399) a dnes je v provozu již 15 městských nočních linek (tohoto počtu bylo dosaženo v prosinci 2011 zrušením málo využívané noční linky 516).Noční příměstské linky
Nejnovější skupina linek se objevila až v roce 2003, kdy byla zavedena první regionální noční linka ze sídliště Barrandov do Černošic. Od té doby jejich počet poměrně rychle narůstá a dnes jich tu máme 10, přičemž většina z nich je provozována soukromými dopravci v rámci PID.Školní linky
Školní linky jsou samostatná kategorie linek. Jsou v provozu pouze ve dnech školního vyučování v dané škole, kterou linka obsluhuje, a to pouze v rozsahu velmi omezeného počtu spojů, majícím za cíl dovézt ráno studiachtivé děti do školy a v některých případech odpoledne zpět. Klasické školní linky se označují čísly v řadě 551 - 571, ale v síti PID najdeme i další linky, které by odpovídaly charakteristice školní linky, například linky 305, 343, 416 a 465.Ostatní linky
Ne všechny linky v této kategorii jsou skutečně zahrnuty v systému PID, ale pro úplnost a zejména pro charakter provozu neuškodí je zde také uvést. Zatímco na některých z nich tarif PID platí, na jiných jsou cestující přepravováni za jízdné, vyhlášené objednatelem, případě zdarma. Interně se tyto linky obvykle označují čisly v rozmezí 751 – 799, pro cestující veřejnost jsou následně představovány pod zjednodušeným písmenným, případně grafickým označením.Zrušené linky
Vedlejším produktem dynamicky se vyvíjející sítě linek je vysoké množství již neexistujících spojů, ke kterým již dříve byly vytvořeny souhrnné články, stručně mapující jejich vývoj a další charakteristiky. Ty lze proto nalézt v této "doplňkové" sekci.


.