www.autobusy.org
Kritéria pro vyhledávání fotografií:

Evidenční číslo:
evidenční číslo vyfotografovaného vozidla (52, 5576 apod.)
v případě drážních vozidel neuvádějte kontrolní číslici a nevpisujte mezery (470003 apod.)

Linka:
v případě linky MHD zadejte zkrácené číselné označení linky (1, 135 apod.)
v jiných případech plné číslo linky podle licence (920009 apod.)

Trakce:
vztahuje se pouze k vozidlu na fotografii
volba "autobusy" zobrazí i např. autobus na tramvajové lince

Dopravce:
hledání podle dopravce, který vozidlo provozoval v době pořízení fotografie
v případě zapůjčeného vozidla se "dopravcem" rozumí tehdejší provozovatel, nikoli majitel vozidla

Typ:
v rámci zjednodušení nejsou uváděny plné obchodní názvy typů a typových řad

Místo:
obvykle nejbližší zastávka k místu pořízení, případně název ulice