www.autobusy.org
Spojbus, s.r.o.

Dopravní firma Spojbus se na provozu několika linek Pražské integrované dopravy (PID) podílela v letech 1996 - 2010, ale již předtím do pražského provozu MHD zasahovala vypravováním svých vozů na jednu městskou linku. V souvislosti s rozvojem PID postupně zajišťovala dopravní obslužnost bývalého okresu Praha – Západ a také části Berounska. V létě 2010 byla začleněna do nadnárodní společnosti Veolia Transport. Vozový park se skládal převážně z ojetých autobusů Karosa, pro které měl dopravce v rámci PID vyčleněnou řadu evidenčních čísel 1411 – 1450.


Nízkopodlažní Crossway LE právě odbavil cestující v Jinočanech (foto: Radek Kolář, 17. 1. 2009)

Firmu založil počátkem devadesátých let pan Josef Šlechta, který se se svými autobusy od roku 1992 částečně podílel na provozu pražské městské dopravy. Zpočátku získal městskou linku 172 spojující Smíchovské nádraží s Velkou Chuchlí. Po zavedení licenčního systému, zakotveném v silničním zákoně z roku 1995, dopravce nezískal licenci, a proto až do konce roku 1996 provozoval linku s pronajatými autobusy z pražského Dopravního podniku. Patrně ještě v roce 1996 se Spojbus dostává na linky PID obsluhující oblast bývalého okresu Praha – Západ. Šlo o linky směřující od metra Zličín zejména do Chrášťan, Rudné, Tachlovic, Mořiny, Vysokého Újezda či Nučic, jež byly označeny čísly 308, 309, 310 a 311. Provoz těchto linek prokazatelně přebírá až během roku 1996, jejich provoz byl zpočátku zajišťován dnes již zaniklou společností ČSAD Praha - Západ, s.p.. Významným datem se stává 24. leden 1999, kdy se majitelem firmy stává paní Jana Barnatová. Od 10. června 2001 ke stávajícím linkám přibývá polookružní linka číslo 380 vedená ze Zličína přes Chrášťany do komerční zóny Rudná, FIC a zpět, aby byla na konci září 2001 prodloužena dále do Loděnic, Vráže a Berouna, čímž ztrácí svůj polookružní charakter. Po skončení ČSAD Praha – Západ v systému PID, dne 31. května 2002, po něm přebírá Spojbus další tři linky a to 313, 314 a 315, přičemž linky 314 a 315 jsou přečíslovány (k 1. červnu 2002) na 414 a 415. Zároveň dochází k rozdělení firmy na dva subjekty – Spojbus s. r. o. (provozující linky 308 – 311 a 380) a Jana Barnatová – Spojbus (313, 414, 415 a později opět 315). Později jsou opět sloučeny do jedné firmy Spojbus s. r. o.


Karosa C 734 č. 1430 je po náročném výkonu odstavena v Mořině (16. 6. 2004)

Po ničivých povodních ze srpna 2002 jsou téměř všechny příměstské linky, dosud končící na Zličíně (konkrétně 308 – 311 a 380), prodlouženy k tramvaji na konečnou Sídliště Řepy, kde setrvaly skoro rok – zatímco ostatní linky byly opět zkráceny k již provoznímu metru na Zličíně, pouze pro linku 380 se takto prodloužená trasa stala trasou trvalou.


Výstup cestujících během ranní špičky z Karosy B 732 č. 1416 (27. 2. 2003)

Dne 2. září 2002 je znovu zavedena linka číslo 315 vedená v trase Sídliště Radotín – Černošice, žel. zast. - Černošice, Vráž, U Transformátoru, jejíž provoz byl (jako u většiny linek) zajišťován přejezdy z kmenové linky 415. Spojbus zajišťoval provoz i na dvou příměstských nočních linkách. Tou první se od noci 28 / 29. listopadu 2003 stává linka číslo 601, vedená z Chaplinova náměstí přes Slivenec a Radotín do Černošic. Uvedená linka vyjíždí jako vůbec první svého druhu v PID, a to k příležitosti změn linkového vedení v oblasti Barrandova, souvisejícím se zprovozněním nové tramvajové trati. Na druhé noční lince, označené číslem 602, byl zahájen provoz v noci z 1. na 2. července 2004, přičemž její trasa začíná v Sídlišti Řepy, a následně se přes Zličín, Chrášťany, Rudnou, Nučice, Loděnice a Vráž dostává do Berouna na autobusové stanoviště. Ve výčtu linek nesmí chybět neveřejná smluvní doprava, spojující terminál Zličín s logistickým areálem WBC – její provoz ale přežil ukončení činnosti dopravce a v přibližně stejné intenzitě je provozována dodnes.


Zamlžený Štědrý večer s Karosou C 934 E č. 1446 na noční lince 602 (foto: Radek Kolář, 24. 12. 2009)

Poslední zavedenou linkou, na níž zahajoval provoz Spojbus, byla denní linka číslo 451, zřízená 13. října 2008. Její trasa vedla z Mořiny přes Mořinku a Lety na náměstí do Řevnic. Postupem času dochází k různým drobným úpravám trasování linek. Patrně nejvíce změn nastává u linky 309, jejíž trasa byla dlouhou dobu značně podobná trase linky 311. Jako zajímavost lze uvést, kromě přejezdů mezi linkami, že o sobotách, nedělích a svátcích zajišťuje provoz linek 308 a 310 jeden autobus a to měněním („převlékáním“)orientací. V praxi vyjede ze Zličína třeba jako linka 308, v Nučicích se změní na 310 a po trase „třistadesítky“ se vrátí na Zličín. Odtud opět pokračuje jako 310 do Nučic, kde se změní na 308 a pokračuje zpět po trase linky 308. Takto cyklus pokračuje po celý den. Tento systém je zaveden po dlouhá léta a je uveřejněn i v jízdních řádech. Spojbus končí svou existenci v PID prodáním nadnárodní společnosti Veolia Transport Praha k 30. červnu 2010. Živým důkazem nedávné existence dopravce Spojbus ale dodnes zůstává charakteristické zbarvení většiny původních autobusů tohoto dopravce, přestože se všechny bez výjimky vylepenými logy hrdě hlásí ke korporátní identitě této nadnárodní korporace.


Čerstvě zařazená Karosa č. 1432 nabírá cestující u nádraží v Radotíně (4. 6. 2003)

LINKY PID PROVOZOVANÉ DOPRAVCEM SPOJBUS, S.R.O. V DOBĚ UKONČENÍ SVÉ ČINNOSTI
LinkaTrasa
308Zličín – Chrášťany – Rudná, U nádraží – Rudná, Hořelice – Rudná, Delvita – Nučice, Prokopská náves
309Zličín – Chrášťany – Jinočany, náměstí – Dobříč – Tachlovice, Jakubská náves – Choteč – Kosoř – Nádraží Radotín
310Zličín – Chrášťany – Jinočany, náměstí – Dobříč – Tachlovice, Jakubská náves – Nučice, Prokopská náves – Rudná, Zdravotní středisko
311Zličín – Chrášťany – Rudná, U nádraží – Rudná, Hořelice – Rudná, Delvita – Nučice, Prokopská náves – Mezouň – Vysoký Újezd – Bubovice – Mořina – Mořinka – Lety – Řevnice, náměstí
313Nádraží Radotín – Kosoř – Choteč – Roblín – Černošice, železniční zastávka
315Sídliště Radotín – Černošice, železniční zastávka
380Sídliště Řepy – Zličín – Chrášťany – Rudná, U nádraží – Rudná, Hořelice – Rudná FIC – Loděnice – Vráž, U Jelena – Beroun, autobusová stanice
414Černošice, II škola – Vonoklasy – Roblín
415Černošice, železniční zastávka – Dobřichovice ÚKZÚZ – Karlík
451Mořina – Mořinka – Lety – Řevnice, náměstí
601Chaplinovo náměstí – Slivenec – Lochkov – Nádraží Radotín – Černošice, železniční zastávka
602Sídliště Řepy – Zličín – Chrášťany – Rudná, U nádraží – Rudná, Hořelice – Nučice, Prokopská náves – Loděnice – Vráž, U Jelena – Beroun, autobusová stanice

Vozový park autobusů se skládal z obvyklých modelů Karosa B 731, B 732, C 734, B 932, C 934, C 934 E, C 954, C 954 E a v posledním období existence firmy též Iveco Crossway LE nebo SOR C 12. Značná část autobusů byla zakoupena jako ojetá, většina vozů B 732 pocházela z pražského Dopravního podniku. Drtivá většina Karos řady 700 prošla generální opravou. Své zázemí, garáže a dílny měl dopravce v Nučicích. Firemní nátěr autobusů byl v kombinaci žluté s červenou, z čehož se pro takto nalakované vozy vžil lidový výraz „kanárek“. Vozový park podrobněji představuje níže umístěná tabulka.

AUTOBUSY SPOLEČNOSTI SPOJBUS, POUŽÍVANÉ PRO PROVOZ V RÁMCI PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
ev.č.Typ vozuPředán VTP?Poznámka
1411Karosa B 732NeEx DP Praha 5367, vyřazen 2004 po nehodě
1411IIKarosa C 934 E  
1412Karosa B 732NeEx DP Praha 5282
1412IIKarosa C 934 E  
1413Karosa C 734  
1414Karosa B 731NeEx ČSA (ev.č.21), po GO prodán 1999 ČSAD Praha – Vršovice (ev.č.1296)
1414IIIveco Crossway LE  
1415Karosa B 731NeEx DP Praha 3906;
1415IIKarosa C 954  
1416Karosa B 732NeEx DP Praha 5300;
1416IISOR C 12  
1417Karosa C 734Ne ;
1417IIKarosa C 954 E  
1418Karosa C 734Ne2004 přečíslován na 1419II
1419Karosa C 734Nevyřazen po požáru 2004
1419IIKarosa C 734Neex 1418
1420Karosa C 734Ne 
1421Karosa B 732Ne 
1422Karosa B 932  
1423Karosa C 934 E  
1424Karosa B 732NeEx DP Praha 5011, 2004 přečíslován na 1431II
1425Karosa C 934 E  
1426Karosa C 734Ne 
1427Karosa B 732NeEx DP Praha 5878
1428Karosa B 732NeEx DP Praha 5846
1429Karosa B 732NeEx DP Praha 5637
1430Karosa C 734Ne 
1431Karosa B 732NeEx DP Praha 5648
1431IIKarosa B 732Ne2004 přečíslován z 1424
1432Karosa B 732 Ex DP Praha 7104
1433Karosa C 954 E  
1434Karosa C 734Ne 
1435Karosa C 734Ne 
1436Karosa C 954 E  
1437Karosa C 734Ne 
1438Karosa C 734  
1439Karosa C 734Ne 
1440Karosa C 954 E  
1441Karosa C 734Ne 
1442Karosa C 954 E  
1443Karosa C 934 E  
1444Karosa C 934 E  
1445Karosa C 934 E  
1446Karosa C 934 E  
1447Karosa C 934  
1448Iveco Crossway LE  
1449Karosa C 934 E  
1450Iveco Crossway LE  

Závěrem lze tvrdit, že společnost Spojbus neměla během provozu výraznější potíže s vypravováním autobusů na linky, že pravidelně obměňovala vozový park, a to jak zcela novými, tak i staršími ojetými, avšak zachovalými, a že si udržela v PID dobré jméno, které do jisté míry setrvává i stávající provozní oblasti Stodůlky nynějšího nástupnického dopravce Veolia Transport Praha. Velký podíl na úspěšném provozu firmy měla také bezvadně fungující dílna, spolehlivě se starající o různorodou směs provozovaných vozidel.
Současně je třeba zdůraznit, že během shromažďování podkladů jsem shledal poměrně obtížným získat provozní údaje z devadesátých let, naproti tomu fakta např. z období první republiky jsou dohledatelná mnohem snáz. Nedostatek důvěryhodných informačních zdrojů z tohoto období se ale samozřejme netýká pouze tohoto dopravce, s touto paradoxní situací se setkávám při zpracovávání takřka každého novodobého tématu.


Romantický západ slunce v Nučicích s vozem č. 1416 (28. 3. 2003)

Prameny:
Fojtík, P., Prošek, F.: Pražské autobusy 1925 – 2005
vybrané knižní jízdní řády PID

text, neoznačené fotografie: © Zdeněk Liška
poslední revize: 21. 2. 2013