www.autobusy.org
Projížděné zastávky autobusových linek

Rychlíkové linky, které by na dálkovějších tranzitních relacích zvyšovaly cestovní rychlost, nejsou v systému Pražské integrované dopravy příliš populární. Zatímco v síti příměstských linek lze nalézt pouze několik takových spojů, většinou vedených z Prahy nejkratší možnou cestou do významných satelitních sídel, v oblasti městských linek jsou ještě raritnější. Přesto však existují určité zastávky, případně tematicky spojené soustavy zastávek, které jsou vybranými linkami projížděny, a právě ty si zaslouží bližšího představení.
Článek nebere v potaz školní, invalidní spoje, Airport Expres (AE), zastávky ve vnějších pásmech PID či situace, kdy jedna autobusová linka v rámci skupiny zastávek stejného názvu zastavuje pouze v jedné z nich, přestože fyzicky projede kolem více označníků též zastávky. Dále nejsou zahrnuty existují zastávky pro náhradní autobusovou dopravu (za metro, tramvaje, vlaky), ve kterých nezastavuje žádná pravidelná linka PID. Zahrnuty nejsou ani případy, kdy linka při konání závleku zastavuje v dané zastávce pouze při jednom průjezdu.


Spoje městské linky 195 zastávku Nad Jetelkou projíždí (17. 8. 2011)

Městské autobusové linky

Cukrovar Čakovice
Zastávka je obsluhována pouze linkami 140, 158 a 295, které následně (ve směru z centra) odbočují do ulice Ke Stadionu a hlavní čakovickou tepnu, ul. Cukrovarskou, opouští. Zbylé linky 110 a 195 zastávku projíždí, patrně proto, že na rozdíl od odklánějících se linek zastavují v nedaleké zastávce Čakovický zámek.

Elišky Přemyslovny
Jednosměrná zastávka je obsluhována všemi spoji zde projíždějících linek, avšak pouze těsně před začátkem školního vyučování, tj. v pracovní dny mezi cca 700 až 900 hod. Během prázdninového provozu, víkendů a svátků je zastávka projížděna po celý den.

Jankovcova
Zastávku ve směru z centra projíždí denní linky 112 a 201, zastavování minibusové linky 156 je však stále zachováno. Noční linky 505 a 511, stejně jako spoje všech linek v opačném směru, zastávku nadále obsluhují. Paradoxní je, že preferenční opatření autobusových linek na ulici Plynární, kterým bylo zrušení zastavování v zastávce obhajováno, dosud nebylo realizováno.

Kablo
Zastávku ve směru Nádraží Hostivař projíždí pouze linka 125, zastavuje však v nedaleké zastávce Myšlínská. Všechny ostatní linky, vedené stejnou trasou, však v zastávce zastavují – týká se to jak linky 101, v celém uzlu zastavující v rámci jednoho spoje dokonce až třikrát (!), tak spojů, jedoucích přímo Průmyslovou ulicí (linky 181 a 183) i ostatních linek, zastavujících i na Myšlínské (111 a 329).

Na Padesátníku
Zastávka je projížděna pouze linkou 100, což je v současnosti poslední relikt původního zrychleného charakteru této linky – těsně po svém zřízení linka projížděla zastávek více, avšak během času se na ní projížděné nácestné zastávky postupně nenápadně zřizovaly.

Nad Jetelkou
Zastávka je v současnosti projížděna pouze linkami, na které jsou stabilně vypravovány kloubové autobusy, tj. linky 136, 177 a 195, zastavují pouze linky 158 a 183, obsluhované vozy standardní délky.

Novodvorská, Sulická, Zálesí
Trojici po sobě následujících zastávek projíždí linky 150 a 157 – v obou dvou případech se dříve jednalo o spoje, provozované pouze ve špičkách pracovních dnů, po plošných změnách v září 2012 však byl rozsah provozu linky 150 rozšířen na celodenní a celotýdenní, ale projíždění zastávek zůstalo zachováno. Za pozornost též stojí fakt, že zmíněné linky projíždí také zastávku U Labutě.

Služská
V nedávné minulosti zastávku obsluhovaly pouze ty linky, pokračující dále za terminál Kobylisy, po změnách linkového vedení zde však zůstaly pouze linky 102 a 177, z čehož je linka 102 v následující zastávce Kobylisy již všemi spoji ukončena. Ostatní linky, 144, 152 a 200, zastávku projíždí.

Šafránecká
Zastávku projíždí linky 167 a 168, jelikož zastavují v nedaleké zastávce Na Šafránce. Zajímavostí je, že do prosince 2010 zastávku poměrně nelogicky projížděla též linka 180.

Terezínská
Jednosměrnou zastávku na Českolipské ulici obsluhuje pouze linka 151, která vzápětí odbočuje vpravo do nitra sídliště, kde je ukončena v zastávce Novoborská. Další autobusové linky, 201 a 295, zastávku projíždí a obsluhují až nedalekou zastávku Českolipská.

U Labutě
V současné době zřejmě nelze ve volbě zde zastavujících linek hledat žádná logická kritéria, v nedávné době zastávku projížděly všechny linky, obsluhované kloubovými autobusy, doplněné o spoje, provozované pouze ve špičkách všedních dnů, a o linku 203, v těsné blízkosti zastávky odbočující do ul. U krčského nádraží. Nyní je však zastávka obsluhována pouze linkami 106, 114, 193, 196 a 293, veškeré ostatní tudy projíždějící spoje, tj. linky 113, 139, 150, 157, 189 a 215 zastávku projíždí.

zastávky na Evropské ul.
V trvalém stavu projíždí Evropskou třídu v celé své délce pouze linky 119 a 218, přičemž zastávku Horoměřická obě linky obsluhují pouze z centra, zastávku Sídliště Červený vrch obě linky pouze do centra a zastávky Červený Vrch a Nad Džbánem pouze linka 218 pouze směrem do centra. Poměrně chaotická zastavovací politika je ale v současnosti ovlivněna prakticky permanentním výlukovým stavem, vyvolaným výstavbou trasy metra A v této lokalitě, během kterého jsou pro obě linky náhodně zřizovány či rušeny další zastávky.


Linka 218 některé zastávky na Evropské třídě trvale projíždí (3. 8. 2011)

Příměstské autobusové linky

Betáň, U Studánky
Dvojici zastávek, která je mimochodem obsluhována výhradně příměstskými linkami, projíždí expresní linka 362, která představuje bezzastávkové spojení Prahy (IKEM) s městem Jílové u Prahy.

Cukrovar Čakovice
Pravidlo, že zastávku obsluhují jen linky odbočující do ulice Ke Stadionu samozřejmě platí i pro příměstské linky. Jelikož žádná taková odbočující linka neexistuje, všechny tři příměstské linky, tj. linky 351, 365 a 377, zastávku projíždí. Linky 351 a 365 zastavují v nedaleké zastávce Čakovický zámek, linka 377 je v úseku Tupolevova - Čakovice expresní.

Dobratická, Fryčovická, Trutnovská, Obchodní centrum Čakovice, Nádraží Čakovice, Čakovický zámek, Radonická
Těchto 7 zastávek projíždí zrychlená linka 377, zatímco souběžné linky 351 a 365 ve všech zastávkách zastavují (linka 351 nezastavuje v zastávce Radonická, jelikož se od dvojice linek v zastávce Čakovický zámek odděluje. Připočteme-li zastávky Výstaviště Letňany a Cukrovar Čakovice, ve kterých linka 377 samozřejmě také nezastavuje, přestavuje tato linka s devíti projížděnými zastávkami linku s nejvyšším počtem takovýchto zastávek.

Jakobiho, Betonárka, Na Blanici, Na Vrchách, Picassova, Uhříněveský hřbitov
Hned šestero nesousedních zastávek projíždí jedny z nejdelších příměstských linek 381 a 387. Ostatní příměstské linky, včetně na území Prahy souběžných linek 382 a 383, ve všech uvedených zastávkách zastavují.

Lahovičky, Lahovice
V zastávkách zastavují kromě všech denních linek také příměstské linky 314, 317, 318 a 321. Ostatní linky, tj. linky 320, 338, 361 a 390 zastávky projíždí. Všechny uvedené linky nezastavují ani v blízkých zastávkách Malá Chuchle a Dostihová. Linka 320 navíc nestaví ani v dalších zastávkách za hranicí hlavního města Prahy a představuje tak expresní linku mezi Prahou a Mníškem pod Brdy. Ostatní linky pak jezdí bez zastavení v úseku Lihovar – Zbraslavské náměstí

Lotyšská
Ze stejného důvodu jako denní linky neobsluje zastávku ani žádná příměstská linka. Linky 340, 350, 355 a 359 tak zastávku projíždí.

Lísek, Klárův ústav, Ústav mateřství
V této trojici zastávek nezastavuje žádná z projíždějících příměstských linek 332, 335, 337, 339 a 362. Všechny linky však zastavují v mezilehlé zastávce Nemocnice Krč, zatímco zastávku U Labutě také projíždí.

Malá Chuchle, Dostihová
V zastávkách zastavují kromě všech denních linek pouze příměstské linky 314 a 318. Všechny ostatní linky, tj. linky 317, 320, 321, 334, 338, 361 a 390, zastávky projíždí. Některé z uvedených linek dále projíždí blízké zastávky Lahovičky a Lahovice (viz výše).

Sídliště Kobylisy, Mirovická
Dvojici zastávek neobsluhuje žádná z projíždějících příměstských linek. Linky 370, 371, 372, 373 a 374 tak zastávky projíždí.

U Labutě
Jelikož zastávku projíždí značný počet městských linek, není důvod, aby v ní zastavovaly linky příměstské. Všechny příměstské linky, tedy 331, 332, 333, 335, 337, 339 a 362, zastávku projíždí.

Vojická, Lukavecká, Divadlo Horní Počernice
Trojici zastávek projíždí linka 398, zatímco všechny ostatní příměstské linky ve všech zastávkách zastavují. Linka 398, stejně jako ostatní linky, zastavuje také v mezilehlé zastávce Nádraží Horní Počernice.

Výstaviště Letňany
V zastávce nezastavuje žádná příměstská linka, zatímco v ní však zastavují všechny z celé řady městských linek. Linky 351, 365 s 377 tak zastávku projíždí.

Zelené domky
V zastávce z příměstských linek zastavuje pouze linka 335, přičemž původní záměr nepočítal se zastavováním ani této linky. Ostatní příměstské linky, tj. linky 332, 337, 339 a 362, zastávku projíždí.


Autobusy linky 332, společně s většinou dalších příměstských linek, nezastavují v zastávce Zelené domky (2. 7. 2013)

Noční autobusové linky

Kafkova
Na rozdíl od denních linek 143 a 180 noční linky 502 a 515 zastavují v zastávce Vítězné náměstí a blízkou zastávku Kafkova pak projíždí.

Klárův ústav, U Labutě, Lísek
Trojici zastávek projíždí příměstská noční linka 606, přičemž nezastavování v zastávce Lísek se týká jen směru do Prahy, jelikož ve směru z Prahy je vedena přes Vyskočilovu. Zastávky Lísek (zastavuje linka 504) a U Labutě (zastavuje linka 510) tak představují jediné zastávky v Praze, ve kterých některé noční linky zastavují, zatímco jiné ji projíždí.

Libocká, Holečkova
Zastávku Libocká v obou směrech a poměrně vzdálenou zastávku Holečkova ve směru do centra projíždí linka 510 a tyto zastávky jsou tak bez noční obsluhy. Důvodem jsou nevyhovující stavební parametry pro zastavování kloubových autobusů, které jsou na linku trvale nasazovány teprve od 6.1.2014. Paradoxní je, že při každoročním štědrovečerním a silvestrovském provozu na lince 510 kloubové autobusy jezdily a v obou zmíněných zastávkách zastavovaly. Denních linek 176 (Holečkova) a 179 (Libocká) se problém netýká, jelikož jsou na ně nasazovány výhradně standardní autobusy.

Nad Závistí, Závist, Nádraží Zbraslav
Z neznámých důvodů tuto trojici zastávek projíždí jediná tudy vedená příměstská noční linka 610, přestože je kvůli tomu oblast Závisti odříznuta od noční dopravy, jelikož docházkové vzdálenosti k jiným zastávkám jsou na rozdíl od ostatních případů velmi dlouhé.

Sídliště Kobylisy, Mirovická
Podobně jako denní příměstské linky, ani noční příměstská linka 608 v těchto zastávkách nezastavuje.

Strojírenská
Zastávku projíždí obě zde jedoucí příměstské noční linky 602 a 607. Podobně zastávku projíždely i příměstské linky 380 a 384, dokud ještě ze Zličína pokračovaly dále ke konečné Sídliště Řepy.

text: © Radek Kolář, Matej Petrouš
poslední revize: 4. 2. 2014