www.autobusy.org
Smluvní doprava Prague British School

V současnosti nejdéle trvající smluvní dopravou, zajišťovanou Dopravním podnikem hl. m. Prahy, je přeprava žáků a studentů soukromé školy Prague British School, interně označovaná jako linka 769. Tyto neveřejné školní linky poprvé vyjely již v září 2004 a s pochopitelnými přestávkami během školních prázdnin jsou bez přerušení v provozu dodnes. Přestože PBS svým žákům nabízí i svoz a rozvoz školním minibusem přímo až před dům, patrně po vzoru amerických školních autobusů, dorostlejší studenti mohou též využít pravidelnou kyvadlovou dopravu, která je pro ně na rozdíl od školního minibusu bezplatná.


Hromadný rozjezd všech tří autobusů od školy v Kamýku (15. 9. 2012)

Kyvadlovou dopravu k PBS představují tři páry spojů - ráno ke škole a odpoledne ze školy. Již od zahájení provozu existovaly spoje v trase Kačerov - PBS a Smíchovské nádraží - PBS, po rozšíření areálu PBS o budovu bývalé základní školy na Vlastině v roce 2007 přibyla i třetí linka Vlastina - PBS. Časové polohy všech spojů jsou vedeny tak, aby ráno ke škole v Kamýku přijížděly před 8.30 hod., naopak odpolední rozjezd po skončení vyučování je stanoven na 15.25 hod. Orientační jízdní doba na Kačerov je cca 12 minut, na Smíchovské nádraží 20 minut a na Vlastinu 60 minut. První dva jmenované spoje jedou přímo bez zastavení do svých cílových destinací, spoj z / na Vlastinu cestou zastavuje v zastávce Vozovna Střešovice (v ul. Cukrovarnické, v zastávce běžně obsluhované jen linkou 216). Na odpoledním spoji z Kamýku na Vlastinu se nezřídka stává, že všichni cestující žáci opustí autobus již u Vozovny Střešovice, vůz v takovém případě nepokračuje naprázdno až na Vlastinu, ale bez zbytečných časových prodlev zatahuje do garáže.


Konečná zastávka smluvního spoje PBS na Smíchovském nádraží (28. 4. 2006)

Jelikož se časové polohy, v nichž jsou jednotlivé spoje vedeny, překrývají se samotnými vrcholy ranní a odpolední špičky, je pro dopravce nesmírně obtížné přiřadit spoj smluvní linky PBS k jinému pořadí, obsluhujícímu po zbytek výkonu pravidelné linky PID, a zákonitě proto občas dojde k situaci, kdy takové přiřazení není možné. V takovém případě je vytvořeno pořadí nad rámec běžného vypravení, které kromě spoje linky PBS žádnou jinou linku neobsluhuje. Daný vůz jednoduše vyjede z provozovny, odjede jeden spoj smluvní kyvadlové dopravy PBS a opět zatahuje zpět. V současné době jsou extra vypravenými vozy provozovány spoje z Vlastiny na Kamýk a z Kamýku na Vlastinu, které jsou logicky časově nejnáročnější. Kupříkladu vůz, zajišťující odpolední spoj, by se zpět do jihovýchodní části města stihl vrátit až cca v 17.30 hod., tedy takřka na samém konci odpolední špičky. V tuto hodinu je již počet vypravených autobusů znatelně nižší a takový vůz tedy není potřebný.


Odpolední spoj linky na Vlastinu v podobě kačerovské Karosy B 951 E č. 4062 (24. 9. 2012)

Případné zájemce o svezení je nutno ještě jednou upozornit, že smluvní linky PBS jsou neveřejné. Studenti se sice nemusí při nástupu do autobusu prokazovat žádnýmí průkazy, nicméně klientela je stálá, a každá nová postarší osoba způsobí takový rozruch, že ji řidič pravděpodobně ve svém vlastním zájmu raději vykáže. Nástup do odpoledních spojů se uskutečňuje uvnitř areálu školy, kam cizí návštěvníci nemají přístup, což také možný nástup do autobusu vylučuje. Jediným dospělým člověkem, který občas spojů linek PBS využívá ke služebním cestám, je pracovník školy, co má za úkol zajistit průjezd autobusů ulicí Ke Lhoteckému lesu, a to zejména tak, aby na nepříjemných místech nenechal zaparkovat žádná auta.


Kyvadlový spoj na Kačerov projíždí všechny nácestné zastávky, včetně Nemocnice Krč (12. 7. 2007)

text, neoznačené foto: © Radek Kolář
poslední revize: 21. 2. 2013