www.autobusy.org
Kloubové autobusy v provozu PID

Přestože v osmdesátých a devadesátých letech 20. století byly kloubové autobusy běžnou součástí nejen městských, ale i příměstských autobusových linek, současnost "kloubákům" příliš nepřeje. Nové autobusy této kapacity jsou dodávány již jen do nemnoha větších měst ČR, v jiných bylo přistoupeno k nákupu patnáctimetrových vozů či autobusů klasické délky. Příměstské provozy se až na výjimky též od velkokapacitních vozů oprošťují, nynějším trendem je provozování většího množství spojů autobusy menší kapacity. Provozuje-li daný dopravce několik málo exponovaných špičkových spojů, lze je v extrémních případech vést dvěma vozidly najednou a dopravce tak není nucen vlastnit a nákladně udržovat autobus větší kapacity, který by své uplatnění našel jen na dvou párech spojů během pracovních dnů a po zbytek týdne buďto jezdil nápadně nevyužitý, případně stál odstavený v garáži.


Příměstské kloubové autobusy jsou vzácné nejen v České republice, ale i na Slovensku (7. 7. 2009)

V předchozím odstavci bylo řečeno, že se kloubové autobusy na příměstských a meziměstských linkách v ČR až na výjimky již neprovozují, takže tím spíše by nás měly zajímat ty výjimky. Celkem se jedná o tři oblasti, kde jsou ve větším měřítku provozovány kloubáky , čímž není myšlena situace, kdy v dané lokalitě přežívají jeden až dva autobusy, zařazené před patnácti a více lety. Přibližně 4-5 kloubových Karos C 744 a B 961 E vyjíždí každý pracovní den do provozu v okolí Plzně na linky do Přeštic a Kralovic, všechny provozované místní monopolní společností ČSAD Autobusy Plzeň, které dále vypravují ojeté německé kloubové autobusy Mercedes a MAN na příměstskou linku 55. Druhým kloubovým rájem je oblast Hané - lokální pobočky dopravce Veolia Transport Morava v Olomouci a Přerově vypravují podobný počet Karos C 943, B 941 E a B 961, přičemž sporadicky některý z nich vyjede i o víkendech. Třetím, co do počtu vypravovaných vozů a zapojených dopravců největším, a zároveň co do typů nasazovaných autobusů nejrozmanitějším, je systém PID.


I kloubové MANy SG 313 z let 2003-4 jsou v provozu jen sporadicky, zbylé kloubové vozy degradovaly na cyklobusy (20. 8. 2008)


ČSAD Střední Čechy
Provoz kloubových autobusů na linkách bývalé ČSAD Praha-Klíčov má dlouholetou tradici. Ve své novodobé historii, kterou představuje současná soukromá společnost ČSAD Střední Čechy a s tím související začlenění bývalých mimoměstských linek do sítě PID, se koncentrovaly především na vytíženou relaci Praha - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. V provozovně Stará Boleslav jsou též dislokovány všechny kloubové autobusy tohoto dopravce, ve druhé provozovně v Mělníku jsou umístěny pouze standardní vozy.


Karosa C 943 mezi obcemi Jenštejn a Dřevčice (7. 5. 2009)

Článkové autobusy jsou celotýdenně vypravovány na linky 346, 367 a 375, přičemž se díky přejezdům podívají i na vybrané spoje linek 405, 406 a 419. Dříve oblíbený kloubový autobus na jediném páru spojů noční linky 603 je dnes již minulostí. Současným velkokapacitním vozovým parkem je 10 autobusů Karosa C 744, C 943 a B 961, doplněných o čtyři nízkopodlažní Solarisy Urbino 18 v článkové verzi. Z provozního hlediska jsou mezi velkokapacitní řazeny též dva autobusy Karosa Ares, které jsou na tato pořadí též často nasazovány.


Kloubový autobus na zkráceném spoji linky 375 v Podolance (foto: Zdeněk Liška, 2008)


OAD Kolín
Tato společnost patří mezi velmi skromné provozovatele velkokapacitních vozů. Pomineme-li nedávný provoz dožívajícího autobusu Karosa C 744 na Nymbursku (na linkách nezařazených v PID), poté lze hovořit jen o jediném kloubovém pořadí, které je od září 2011 vedeno na lince 398, a to pouze během pracovních dnů a sobot. Během prvních dvou měsíců toto pořadí obsluhoval zapůjčený autobus SOR NBG 18, později byl nahrazen v současnosti provozovaným příměstským kloubovým vozem SOR CN 18.


Pětidveřový SOR NBG 18 na, pro tento druh vozidla velice vhodné, lince 398 (foto: Petr Blažek, 2011)


Stenbus
Stenbus se opět řadí mezi provozovatele malého počtu kloubových vozidel, každý pracovní den a neděli vypravuje pouhý jeden vůz. V rámci Pražské integrované dopravy je kloubový autobus na pořadí linky 354 nasazován teprve od dubna 2012, avšak provoz velkokapacitních autobusů v relaci Černý Most - logistický areál Jirny, kterou dříve zajišťovala soukromá smluvní linka DHL, započal již během roku 2008. V současnosti jsou k dispozici dva kloubové autobusy typu Karosa B 941 a B 941 E, doplněné novým nízkopodlažním kloubovým MANem Lion's City G. Zajímavým obdobím byl několikadenní provoz článkového vozu na některých ranních spojích dnes již zrušené linky 206, zajišťující tehdy jediné spojení sídliště Dědina s metrem A na Dejvické v půlhodinovém intervalu.


Karosa B 941 na večerním spoji do logistického areálu v Jirnech (1. 4. 2012)


ČSAD Polkost
Soukromá společnost z Kostelce nad Černými lesy, podnikající jak v osobní, tak v nákladní dopravě, zajišťuje v rámci PID provoz na příměstských a mimoměstských linkách zejména v okolí svého domovského města. Velkokapacitní autobusy jsou ve větší míře provozovány již od zaintegrování hlavních linek Kostelec - Praha, přičemž s přibývajícími léty byl vozový park obohacován o nové kloubové autobusy, čímž se podíl velkokapacitních vozů postupně zvyšoval.


Krátká éra Ikarusů na příměstských linkách na Kostelecko (foto: Jan Hanuš, 2001)

Hlavní doménou kloubových autobusů tohoto dopravce jsou jeho příměstské linky 381, 382 a 387, na kterých se objevují celotýdenně, ale najdeme je též na některých spojích regionální linky 230039, která je zajištěna přejezdy z již zmíněné linky 381. Díky přejezdům z příměstských linek se článkové vozy též vydávají na vybrané spoje regionálních linek 404 a 492, v zastávkových jízdních řádech je dokonce vyznačen pár spojů na lince 232, který je též obsloužen kloubovým vozidlem. Již minulostí je provoz kloubových autobusů Karosa B 741 a C 744 (posledně jmenovaný dosud přežívá v jediném exempláři), současnost na příměstských linkách představuje celkem šest Karos C 943 a B 961 E, pět kloubových autobusů MAN Lion's City G a jeden, v našich končinách poněkud netradiční, vůz Volvo 7700 A. Provoz dále doplňuje jeden patnáctimetrový vůz Karosa Ares.


Kloubový MAN č. 1610 v nácestné obci Mukařov (28. 12. 2008)


Veolia Transport Praha
Nadnárodní korporace, která do systému PID vypravuje vozy ze tří různých provozních oblastí, začala do svého vozového parku zařazovat kloubové vozy teprve nedávno. Nepočítaje v to krátké období provozu dvou kloubových autobusů Karosa C 744 v roce 2007, nasazovaných náhodně na takřka všechny linky v oblasti Černého Mostu, pak o intenzivním provozu článkových vozů lze hovořit až v září 2009, kdy dopravce zařadil pět kloubových vozů na příměstské linky z terminálu Budějovická. Vozový park byl posléze rozšiřován o další ojeté velkokapacitní autobusy nejen z ostatních poboček Veolie v ČR, případně o zcela nové vozy.


Nepříliš známý kloubový autobus č. 1249 odstavený u provozovny Veolia (foto: Zdeněk Liška, 2009)

Vzhledem k relativně vysokému počtu kloubových autobusů bude jakýkoli výčet linek, na kterých je lze potkat, silně orientační, neboť tento dopravce rád vypravuje článkové vozy i na ty nejneuvěřitelnější linky, nicméně pro pořádek se hodí alespoň nějaký přehled uvést. Často lze kloubový vůz spatřit na linkách, obsluhujících relaci Budějovická - Jesenice, zejména linky 332 a 339. Další článkový vůz je v pracovní dny vypravován na linku 326. V oblasti Černého Mostu jsou používány na příměstské lince 304 a městských linkách 220 a 223, na prvně jmenované v pracovní dny dokonce zajišťují většinu spojů. Již minulostí je dříve pravidelné vypravování kloubáku na linku 240.


Nízkopodlažní Solaris Urbino 18 v třídveřovém provedení, odstavený v Týnci nad Sázavou (26. 8. 2010)

Společnost disponuje na soukromého dopravce rekordními 17 kloubovými autobusy různých typů, není tedy od věci si je podrobněji představit. Jeden exemplář kloubového vozu Mercedes-Benz O 405 GNplní funkce dispozičního vozu v provozovně U Seřadiště. Vršovická provozovna dále vypravuje rozsáhlejší flotilu jedné Karosy B 941, tří Karos B 961, čtyř vozů Solaris Urbino 18 a dvou SORů NC 18. Zbylé kloubové vozy, jmenovitě tři Karosy B 941 a tři Karosy B 941 E vyjíždí na linky z Černého Mostu.


Postarši Karosa B 941 č. 1316 na typické kloubové lince 220 (18. 3. 2012)


Bosák Bus

Pražská pobočka nadnárodní korporace Arriva disponuje článkovými vozidly relativně krátkou dobu, teprve na jaře 2010 zařadila do provozu třídveřovou verzi kloubového Citelisu a o rok později ho doplnila též třídveřovou Karosou B 941 E, převedenou z trutnovské pobočky. Oba dva zmíněné autobusy lze potkat na příměstských linkách 338 a 390, vyjíždějící z terminálu Smíchovské nádraží. Zároveň se jedná o jediné velkokapacitní vozy, kterými dopravce disponuje, žádné další nenasazuje ani na linky, nezařazené v PID. Ačkoli by se nezasvěcenému pozorovateli mohlo zdát, že pouhé dva vozy nebudou na takto dlouhé a vytížené relaci znát, opak je pravdou, neboť vzhledem k relativně nízké četnosti spojů zajišťují až jejich čtvrtinu.


Kloubový Citelis v třídveřovém provedení opouští terminál Smíchovské nádraží (19. 4. 2010)


Martin Uher

Soukromý dopravce z Mníšku pod Brdy na své linky nasazuje kloubové autobusy již od dob zaintegrování současných příměstských linek v roce 1999. Kloubový vozový park rozhodně netrpí jednotvárností, zadímco poslední autobus Karosa C 744 dojezdil již v roce 2007, dnes jsou v provozu k vidění krom vzácného vozu Karosa C 943 též tři exempláře Karos B 961 E se zvýšeným počtem sedadel oproti klasické městské verzi. Od roku 2009 dopravce též zařazuje třídvéřové kloubové Solarisy Urbino 18, nyní vlastní již pět provozuschopných kusů.


Třídveřový kloubový Solaris Urbino 18 č. 1159 opouští Prahu po Lahovickém mostě (21. 10. 2011)

Donedávna jedinou doménou velkokapacitních autobusů byla hlavní trasa Praha - Mníšek pod Brdy - Dobříš, kopírující a částečně vedoucí po rychlostní silnici R4, avšak dnes se s článkovými vozy lze pravidelně setkat i na dalších trasách. K tradičním linkám, jedoucím po silnici R4, 317, 320 a 321 se letos přidává též příměstská linka 318, která obvyklé destinace tohoto typu vozidla, Mníšku pod Brdy, vůbec nedosahuje, nýbrž je vedena do rapidně se rozrůstající obce Řitka.


Karosa C 943 č. 1129 v přestupním uzlu Kytín, U hřbitova vyčkává příjezdu linky 446 (7. 5. 2012)


Hotliner

Do provozu PID dnes již nezasahující dopravce provozoval kloubové autobusy jen po relativně krátkou dobu. Ve svých nejlepších letech, čímž jsou myšleny roky 2005-2006, kdy zajišťoval provoz na většině autobusových linek v oblasti Černého Mostu a Horních Počernic, si postupně obstaral dva kloubové autobusy - v březnu 2006 vůz Karosa C 744, označený č. 1172, a v červnu 2006 vůz Karosa B 741, označený č. 1175. Autobusy se postupně ustálily na svých stabilních linkách, vůz 1172 na městské lince 223 a vůz 1175 na příměstských linkách 304/344. S koncem provozu na pravidelných linkách PID začátkem roku 2007 byl vůz 1172 předán nástupnické společnosti Veolia Transport Praha, zatímco autobus 1175 ještě asi půl roku obšťastňoval cestující na občasných náhradních autobusových dopravách za tramvaje, případně na smluvní lince k hypermarketu TESCO v Letňanech, jehož linky si Hotliner ještě nějakou dobu ponechal.


Karosa B 741 č. 1175, původem z DP Praha, na příměstské lince 303 v zastávce Koloděje (10. 7. 2016)


text, fotografie: © Radek Kolář
poslední revize: 20. 2. 2013