www.autobusy.org
Konec autobusů typu Karosa B 732 u DP Praha (část II.)

Dnešním článkem ukončíme skromné dvoudílné povídání o předměstských autobusech Karosa B 732 v pražském provozu. Rovněž si přiblížíme jejich existenci u ostatních dopravců Pražské integrované dopravy (PID), zároveň se podíváme na poslední období provozu v hlavním městě a také obecně zmíníme odlišnosti vozů po generálních opravách (GO).


Dejvická Karosa B 732. 1658 č. 7069 s celovozovou reklamou na maziva MOGUL (foto: Zdeněk Liška, 26. 4. 2004)

Minulou neděli bylo v první části našeho povídání uvedeno, že část vozů Karosa B 732 byla odprodána. V praxi šlo buď o přímý prodej dalšímu dopravci, nebo o prodej jiné firmě (či překupníkovi), díky níž (němuž) vůz zůstal v provozu v okolí hlavního města. Typickým příkladem jsou v DP Praha vozy ev. č. 7076 a 7077, které byly prodány na Moravu, kde patrně prošly přestavbou, ale také se obdobnou cestou vrátily zpět, ovšem k jinému dopravci. Jinou možností byl prodej vozu, po němž si vůz majitel upravil například na pojízdný přepravník (např. vozy 5257 nebo 5815). Přehled ex pražských autobusů Karosa B 732, provozovaných dále u ostatních dopravců PID je uveden v níže umístěné tabulce. Ve sloupci „ev. č.“, kde se nachází index druhého obsazení ev. č., jde o vozy prodané s provedenou GO, v názvu „dopravce PID“ jsou uvedena zjednodušenou formou jména společností (výčet jejich právního uskupení je nad rámec článku), přičemž „Nové ev. č.“ značí pod jakým ev. č. firma vůz zařadila, bez rozlišení obsazení daného ev. č. nebo přečíslování (viz Hotliner). Jsou pominuty i GO a SO prováděné za provozu jednotlivých dopravců a také vzájemný prodej mezi dopravci. Prakticky všechny uvedené vozy jsou v současné době (prosinec 2012), trvale vyřazeny z provozu, nebo byly buď ještě prodány a slouží jinde v provozu, a nebo již byly sešrotovány.


Jeden z nejdéle provozovaných vozů B 732.20 u soukromého dopravce Hotliner (foto: Zdeněk Liška, 15. 6. 2010)

AUTOBUSY KAROSA B 732, PŘEDANÉ DALŠÍM DOPRAVCŮM PID
ev.č.Typ vozuNové ev.č.DopravcePoznámka
5011Karosa B 732.401424Spojbuspřečíslován na 1431II, nahrazující jiný vůz
5117Karosa B 732.201056Hotlinerex 3893
5121Karosa B 732.201553ČSAD Střední Čechyex 3921, v posledním období provozu neprovozován na PID
5217Karosa B 732.20 Hotlinerpatrně neoznačen číslem PID
5221Karosa B 732.201033Jaroslav Štěpánek 
5228Karosa B 732.201034Jaroslav Štěpánek 
5234Karosa B 732.201053Hotliner 
5249Karosa B 732.201109Martin Uher 
5252Karosa B 732.201102Martin Uher 
5269Karosa B 732.20 Stanislav Jirásekpatrně neoznačen číslem PID
5282Karosa B 732.201412Spojbus 
5283Karosa B 732.20 Hotlinerpatrně neoznačen číslem PID
5290Karosa B 732.201112Martin Uher 
5300Karosa B 732.201416Spojbus 
5302Karosa B 732.201066Hotliner 
5304Karosa B 732.201324ČSAD Praha–Vršovice 
5305Karosa B 732.201110Martin Uher 
5306Karosa B 732.201106Martin Uher 
5307Karosa B 732.201062Hotliner 
5311Karosa B 732.201111Martin Uher 
5313Karosa B 732.201060Hotliner 
5315Karosa B 732.201105Martin Uher 
5317Karosa B 732.201107Martin Uher 
5320Karosa B 732.201067Hotliner 
5349Karosa B 732.201162ČSAD Praha–Západ 
5367Karosa B 732.201411Spojbus 
5442Karosa B 732.201073Hotliner 
5447Karosa B 732.201055Hotliner 
5449Karosa B 732.201064Hotliner 
5468IIKarosa B 732.201431Spojbus 
5481Karosa B 732.201096Hotliner 
5485Karosa B 732.20 Hotlinerpatrně neoznačen číslem PID
5490Karosa B 732.20 Martin Uherpatrně neoznačen číslem PID
5491Karosa B 732.20 Hotlinerpatrně neoznačen číslem PID
5495Karosa B 732.201108Martin Uher 
5503Karosa B 732.20 Martin Uherpatrně neoznačen číslem PID
5505Karosa B 732.20 Martin Uherpatrně neoznačen číslem PID
5507IIKarosa B 732.201552ČSAD Střední Čechy 
5526IIKarosa B 732.201039Jaroslav Štěpánekpatrně šlo o jiný vůz, původ se nepodařilo prokázat
5530Karosa B 732.20 Martin Uherpatrně neoznačen číslem PID
5634Karosa B 732.401614ČSAD Polkost 
5637Karosa B 732.401429Spojbus 
5640Karosa B 732.401616ČSAD Polkost 
5648Karosa B 732.401615ČSAD Polkost 
5650Karosa B 732.401316ČSAD Praha–Vršovice 
5659IIKarosa B 732.401197Hotliner 
5673IIKarosa B 732.401198Hotliner 
5694IIKarosa B 732.401089Hotliner 
5723Karosa B 732.401042Jaroslav Štěpánek 
5780Karosa B 732.40 Martin Uherpatrně neoznačen číslem PID
5802IIKarosa B 732.401196Hotliner 
5846Karosa B 732.16541431Spojbus 
5860Karosa B 732.16541712OAD Kolín 
5865Karosa B 732.16541554ČSAD Střední Čechy 
5878Karosa B 732.16541427Spojbus 
5884Karosa B 732.16541533ČSAD Střední Čechy 
5917Karosa B 732.16541050Hotliner 
5950Karosa B 732.16541087Hotliner 
5967Karosa B 732.16541046Jaroslav Štěpánek 
5968Karosa B 732.16541061Hotliner 
7062Karosa B 732.16581751Vlastimil Slezákrekonstruován na C 734
7076Karosa B 732.16581459Bosák BUSrekonstruován na C 734
7077Karosa B 732.16581458Bosák BUSrekonstruován na C 734
7104Karosa B 732.16581432Spojbus 

Autobusy Karosa B 732 se během čtvrtletí své existence na území Prahy a v jejím okolí vyskytovaly prakticky na všech druzích linek – denních městských, nočních, příměstských a předměstských (číselných řad 2xx, 3xx či ojediněle 4xx), školních nebo pří náhradní autobusové dopravě (NAD – např. při výlukách tramvajových tratí, či při nahrazování vlaků ČD), služebních spojích apod. Po ničivých povodních v srpnu 2002 byla pražskými autobusy – tedy i vozy Karosa B 732 – zajišťována náhradní doprava za zatopenou podzemní dráhu (metro) či poškozené tramvajové tratě. Linkové vedení tehdy procházelo častými změnami, přičemž dlouhodobou náhradní autobusovou linkou, nahrazující metro, se stala linka X-C a s ní prodloužené a upravené ostatní městské linky. Obnova pražské městské dopravy trvala až do druhé poloviny roku 2003.


Náhradní dopravu za provoz metra C zajišťovala i Karosa B 732. 20 č. 5339 (foto: Zdeněk Liška, 16. 8. 2002)

Většinou „klacky“ jezdily ve standardním městském nátěru (tj. kombinace bílé s červenými pruhy a dalšími doplňky), nebo s různými alternativami celovozových reklamních nátěrů. Deset „klacků“ bylo také vyčleněno na dvě linky, určené pro přepravu zdravotně tělesně postižených (ZTP) a handicapovaných osob. K tomuto účelu posloužily vozy ev. č. 5211, 5213, 5409, 5422, 5424, 5439, 5484, 5493, 5602 a 5717. Všechny uvedené autobusy prošly přestavbou spojenou s GO, při níž byl upraven interiér, do prostoru druhých dveří zabudována zdvihací plošina a opatřeny buď celovozovou reklamou nebo celovozovým zeleným nátěrem. Karosa B 732.1658 ev. č. 7086 byla, jako vůbec první vozidlo v provozu pražské městské hromadné dopravy, osazena digitálními orientacemi značky BUSE. Zároveň je třeba uvést, že některé autobusy byly po vyřazení z provozu v rámci DP přestavěny na pracovní vozidla (např. pojízdné dílny). Klíčovská Karosa B 732.1654, ev. č. 5917 sloužila dlouhá léta jako vůz pro měření jízdních dob a tras linek – tzv. EXMEDO (experimentální měření dopravy), Po vyřazení z provozu byla dále prodána.


Světle zelené Karosy B 732 byly určeny pro přepravu imobilních cestujících (foto: Radek Kolář, 20. 8. 2009)

Za připomenutí také stojí i provoz autobusů Karosa B 732 na tzv. „nákupní lince“ k Obchodnímu centru Letňany (OCL), přičemž autobusy vyčleněné pro tento druh dopravy neměly označovače jízdenek a byly opatřeny celovozovými odlišnými nátěry. Trasy zmíněných linek spojovaly nákupní centrum s konečnou stanicí metra C, nejprve s Nádražím Holešovice a (od 26. června 2004) také s Ládvím. Pro tuto bezplatnou dopravu cestujících byly postupně vyčleněny vozy klíčovské garáže ev. č. 5384II, 5587II a 5702II, poslední uvedený vůz byl později opatřen celovozovou reklamou s černým podkladem. V průběhu roku 2007 byl provoz této linky předán jinému dopravci.


Pro zajištění provozu na linkách k OC Letňany byl vyčleněn i vůz B 732. 20 č. 5884 (foto: Zdeněk Liška, 3. 4. 2004)

„Klacky“ v provozu DP bez provedené GO dojezdily následovně – z řady 5000 byl paradoxně vyřazen poslední vůz, tedy 5963, v květnu 2007 a z řady 7000 poslední autobus modelové řady Karosa B 732. 1658, ev. č. 7064, v listopadu 2007. Nyní se dostáváme k odlišnostem autobusů po GO. Pražský DP provozoval přes 200 autobusů Karosa B 732 po GO, přičemž jejich výčet je uveden v tabulce umístěné v závěru článku. Jednotlivá provedení vozů po GO se lišila (laicky řečeno „co kus to originál“). Autobusy opravované v Dopravně Opravárenské Základně (DOZ) Hostivař1) si byly velmi podobné, u rekonstrukcí externími firmami tomu tak nebylo. Ve výčtu změn opět upozorňujeme, že několik vozů nemá střešní vikýř vpředu (např. 5587II), má spínač druhých + třetích dveří se zpožďovačem, či různě rozmístěná okna s „větračkami“ (z čehož plyne různé umístění držáku bočních orientací). Autobusy s GO provedenou v roce 2002 byly vybavena klimatizací nad stanovištěm řidiče nebo ojediněle také malou ledničkou v kabině řidiče. Na tomto místě je třeba připomenout, že při provádění GO je vůz kompletně odstrojen, podvozek (rám) je opraven (praskliny jsou vyvařeny , rám dostává nový natěr atd.), zcela jsou vyměněny (nebo nahrazeny repasovanými) další součásti pohonné jednotky (např. GO motoru, převodovky, stabilizátor atd.), je opravena kostra skříně, na kterou jsou připevněny zcela nové panely karoserie. Přibližně od roku 1998 je nad zadní okno, do každého rohu, instalováno další vnější osvětlení (směrová a brzdová světla) ve tvaru obdélníku. Celkové obměny doznává též interiér, kam je připevněna nová protiskluzová podlaha (ALTRO) vytažená do bočnic, nové vnitřní obložení, nová sedadla (eventuálně i jiný typ) nebo nové provedení osvětlení prostoru cestujících. Mnohdy byla plošina pro kočárky přemístěna ke třetím dveřím nebo ji mohl mít autobus i proti druhým + třetím dveřím. V závěru procesu vůz projde olakováním a zapojením elektroinstalace. Od konce devadesátých let jsou do „zgenerálkovaných“ vozidel zabudovány digitální orientace. Prakticky se jedná o novostavbu autobusu, díky níž se prodlužuje jeho životnost minimálně o 5 – 6 let. Naproti tomu u Střední Opravy (SO) se nezasahuje do podvozku (rámu) vozu, což je také hlavním rozdílem mezi GO a SO. Životnost autobusu po SO se předpokládá cca 3 – 4 roky. Při provádění GO nelze spolehlivě určit původ vozu, neboť docházelo k situacím, kdy byl vůz přistaven do GO a na konci linky GO již sjížděl kompletní autobus s ev. č. přistaveného vozu...


Původní Karosa B 731 č. 7032 byla po požáru nahrazena vozem B 732.20 č. 5238 (foto: Zdeněk Liška, 1. 7. 2002)

Ve dvou případech došlo k prokazatelné záměně autobusů. V prvním případě se jednalo o nahrazení shořelého řepského autobusu Karosa B 731. 1663 ev. č. 7032 za vůz Karosa B 732. 20 po GO, ev. č. 5238II (označen 7032II). Uvedený vůz byl po vyřazení z provozu v roce 2002 předán podnikovému učilišti pro účely praxe učňů – automechaniků. Ve druhém případě, konkrétně u kačerovského vozu ev. č. 5636, došlo k záměně typu vozu. Původní Karosa B 732. 40 byla při GO ve Zlineru nahrazena vozem typu Karosa B 832. 1666. Konstrukčně byla „osmistovka“ velmi podobná běžným B 732, ovšem disponovala jiným provedením kabiny řidiče, zdokonaleným systémem topení nebo odlišným provedením madel cestujících a dalšími detaily.


Pohled na motor LIAZ M 1.2 A ML 636 N (foto: Zdeněk Liška, 11. 12. 2011)

Karoserie je sestavená a sešroubovaná z panelů, zhotovených z ocelové svařené a oplechované kostry s dokončenou povrchovou úpravou. V pravé bočnici se nachází čtyři okna (tři větší a jedno menší), v levé bočnici pak pět velkých a jedno malé okno (v místě kabiny řidiče). Velká okna mají ob jedno v jeho horní části, posuvné větračky. Vnitřní obložení karoserie je provedeno dřevovláknitými deskami (umakartem). Velké přední okno je po obou krajích doplněno malými ve tvaru pomyslného trojúhelníku (na bočnicích před prvními dveřmi, resp. před oknem kabiny řidiče). Zadní okno tvoří jedna tabule. K větrání vozu také slouží dva vikýře umístěné ve střeše – jeden vpředu, druhý vzadu, ovšem některé vozy po GO (např. 5587II) měly vikýř pouze vzadu. K větrání slouží tři stropní ventilátory. Naopak k vytápění slouží čtyři topná tělesa (tři v interiéru cestujících a jedno v kabině řidiče), vpředu náporové topení a také nezávislé, naftové topení („bufík“).


Atypický vůz B 732. 20 č. 5316II posloužil jako pracoviště dělníků, odstraňujících povodňové škody (foto: Zdeněk Liška, 22. 8. 2002)

Samotný proces GO začal v roce 1992 a skončil o deset let později. Většinu oprav prováděl DP Praha v DOZ. Samozřejmostí bylo do roku 1998 provádění oprav u externích firem – Zliner Zlín (původně ČSAO Zlín), ČSAO Čáslav a ČSAO Toužim. Nelze opomenout také samotného výrobce Karosu a. s., která provedla GO formou výměny vozu na třech pražských linkových autobusech Karosa C 734.


Karosa B 832 č. 5636II v prostoru autobusového stanoviště Na Knížecí (foto: Radek Kolář, 20. 10. 2005)

První a zároveň ojedinělou sérií vozů, jež prošly omlazovací kůrou, se staly autobusy Karosa B 732. 20 přestavěné z typů Karosa B 731. 00 a B 731. 04. Zařazování do provozu probíhalo v období 1992 – 1994, vozům byla přidělana nová ev. č. 5101 – 5127. Do vozu byl nově dosazen motor LIAZ M 1.2 A ML 636 N s turbodmychadlem, mechanická převodovka Praga, drobných úprav doznala i karoserie spojená s celkovou opravou autobusu. Poslední takto upravený autobus ev. č. 5127 disponoval ekologickým motorem LIAZ – EURON. Dvacet vozů přestavěl DP Praha - Opravny MHD (předchůdce DOZ), zbývajících sedm Zliner (ČSAO) Zlín.


Přestavěná Karosa B 732. 20 č. 5102 (ex B 731.04 č. 3848) v Otakarově ul. (foto: Jaroslav Veselý, 13. 1. 1997)

Vzhledem k již zmíněným možnostem provedení interiéru se nyní podíváme na vnější odlišnosti pražských B 732 po GO. Patrně nejvíce viditelných změn šlo spatřit na vozech opravovaných ve Zlineru. Mnohdy u nich nebyla vyměněna podlaha, kulaté přední světlomety bývaly nahrazovány obdélníkovými (např. 5575II), odstín červené byl tmavší (až vínový) a pruhy byly nalakovány i na úzký sloupek mezi přední dveře a okno a dále také měly přední dveře s prosklením až k nárazníku – provedení z „atmosféráků“ (např. 5542II). Vskutku jedinečným vozem po GO provedené ČSAO Toužim se stal vršovický autobus ev. č. 5316II, který měl plošinu pro kočárky naproti třetím dveřím, vnitřní obložení v barvě dřeva nebo naopak chybějící první střešní větrací poklop.


Atypicky zgenerálkovaný vůz č. 5587II v obratišti Zoologická zahrada (foto: Zdeněk Liška, 9. 3. 2008)

Postupem času logicky dochází také k vyřazování „klacků“ s provedenou GO. Prvním autobusem se v roce 1994 stal vůz ev. č. 5110 a postupně jej následovaly další. Značná část Karos B 732 byla vyřazena v souvislosti s ukončením popovodňové dopravy (2003), dále se zprovozněním tramvajové tratě na Barrandov (2003), s otevřením metra na Ládví (2004) a do Letňan (2008) a samozřejmě s dodávkami nových autobusů SOR NB 12(od roku 2009). Ještě vloni v září bylo v provozu 30 „klacků“. Větší množství těchto autobusů bylo pro jejich nadměrné stáří vyřazeno na přelomu letošního října a listopadu. Do konce roku 2012 mají být všechny vozy trvale zrušeny, v provozu by nadále měl zbýt pouze vůz ev. č. 7096. Jistou provozní perličkou poslední doby zůstává zapůjčení devíti vozů (5810, 5826, 5834, 5857, 5879, 5885, 5897, 5910 a 5924) DP České Budějovice, kde během září až října 2012 doplňovaly místní vozový park, nepostačující pro zvýšené vypravení, způsobené zejména nutností zajištění náhradní dopravy za neprovozní trolejbusové tratě.


Karosa B 732 č. 5857 ve službách DP ČB, zajišťující provoz místní linky MHD č. 6 (foto: Radek Kolář, 6. 9. 2012)

A právě vůz ev. č. 7096 měl to štěstí, že byl krátkodobě provozován (1994 – 97) na běžných linkách MHD a následně došlo k převodu do podnikové autoškoly. Zde byl veden pod inventárním č. 2234 a v roce 2011 bylo rozhodnuto o navrácení do provozu na linku pendlu garáže Hostivař (jako náhrada za vyřazenou Karosu C 734 ev. č. 5974), kde také krátce působil.


Perspektivní Karosa B 732. 1658 č. 7096 zdolává strmé krčské kopce (foto: Radek Kolář, 19. 10. 2012)

A právě vůz ev. č. 7096 měl to štěstí, že byl krátkodobě provozován (1994 – 97) na běžných linkách MHD a následně došlo k převodu do podnikové autoškoly. Zde byl veden pod inventárním č. 2234 a v roce 2011 bylo rozhodnuto o navrácení do provozu na linku pendlu garáže Hostivař (jako náhrada za vyřazenou Karosu C 734 ev. č. 5974), kde také krátce působil.

PROVEDENÉ GENERÁLNÍ OPRAVY NA VOZECH KAROSA B 732
GO provedenaev.č.poznámka
DP Praha – Opravny MHD (1992)
Karosa B 732.205101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120přestavba z B 731.00 a B 731.04
ČSAO Zlín (1993)
Karosa B 732.205121 5122 5123 5124 5125 5126přestavba z B 731.00 a B 731.04
Zliner Zlín (1994)
Karosa B 732.205127přestavba z B 731.04
Zliner Zlín (1994–1998)
Karosa B 732.205289 5296 5339 5351 5355 5384 5394 5424 5431 5444 5445 5466 5468 5475 5484 5489 5492 5500 5507 5515 5525 5542 
Karosa B 732.405562 5565 5569 5575 5586 5587 5599 5602 5605 5636 5642 5654 5680 5770 5772 5774 
ČSAO Čáslav (1996–1997)
Karosa B 732.205451 5452 5473 
ČSAO Toužim (1997)
Karosa B 732.205316 
DOZ Hostivař (1996–2002)
Karosa B 732.205292 5332 5342 5347 5354 5369 5402 5403 5405 5406 5409 5414 5415 5422 5439 5453 5457 5463 5478 5493 5496 5510 5519 5521 5526 5534 7032 
Karosa B 732.405013 5568 5571 5576 5578 5579 5583 5584 5585 5588 5589 5596 5598 5604 5608 5609 5616 5624 5625 5627 5628 5635 5638 5641 5646 5652 5653 5659 5660 5662 5667 5668 5670 5671 5673 5675 5676 5677 5682 5685 5690 5691 5693 5694 5696 5697 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5722 5724 5725 5728 5731 5732 5733 5735 5737 5738 5739 5743 5744 5749 5750 5751 5752 5756 5760 5763 5767 5769 5771 5773 5777 5779 5787 5789 5791 5792 5794 5795 5797 5798 5799 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 
Karosa B 732.16545810 5811 5812 5816 5819 5820 5821 5822 5823 5825 5826 5827 5828 5830 5831 5832 5833 5834 5836 5844 5847 5849 5852 5856 5857 5858 5867 5868 5870 5874 5876 5879 5880 5882 5883 5885 5886 5887 5889 5890 5891 5892 5894 5895 5896 5897 5898 5901 5903 5904 5905 5909 5910 5915 5924 5925 5927 5952 

pozn. tučně označené vozy jsou k 30. 11. 2012 provozní


Vůz Karosa B 732. 1654 č. 5910II byl při GO vybaven klimatizací stanoviště řidiče (foto: Zdeněk Liška, 8. 10. 2008)

Závěrem lze říci, že námi popisované téma je natolik pestré a rozmanité, že by jistě zasluhovalo samostatnou odbornou publikaci. Smyslem článků bylo stručně a obecně přiblížit čtenářům alespoň nejpodstatnější fakta o provozu předměstských autobusů v hlavním městě a okolí. Vysokomýtské Karosy B 732 se nesmazatelně zapíšou do historie pražské městské hromadné dopravy a to jak svým dlouhodobým působením tak i miliony přepravených cestujících.


Vůz 5898II vypravený na již zrušenou linku 248 vyčkává v obratišti Smíchovské nádraží (foto: Zdeněk Liška, 8. 10. 2011)

1) – opravny se nachází v areálu provozovny Hostivař (resp. Ústředních dílen DP). Mnohdy se v Přehledech autobusů DP uvádí také název OZA (tj. Opravárenská základna autobusů). Pro snazší orientaci používáme v článku známější pojem, a to DOZ.

Prameny:
www.seznam-autobusu.cz
www.citybus.cz
Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy (S. Linert, 2002)
Pražské autobusy 1925 – 2005 (Fojtík P., Prošek F., 2005)
Přehled generálních oprav autobusů DP Praha (interní materiál DPP)
poznatky autorů

text © Zdeněk Liška, Ing. Tomáš Javořík
poslední revize: 11. 12. 2012