www.autobusy.org
Tuzemské autobusy Karosa B 732 v současnosti

Neustále se snižující počty provozních autobusů Karosa B 732 nejsou jen pražskou výsadou, tyto legendární vozy mizí z takřka všech tuzemských provozů městských doprav. Povětšinou jsou ve svých domovských nahrazovány novými nízkopodlažními vozy české či zahraniční produkce, avšak na rozdíl od dřívějších vln obnov vozových parků, kdy o dosluhující vozy byl ještě značný zájem mezi soukromými dopravci, nyní je již téměř bez výjimky jejich odstavení spojeno s neodvratnou brzkou likvidací. Pojďme si tedy ve stručnosti představit města, v rámci jejichž provozů MHD se s těmito, pro Českou republiku klasickými vozy, ještě můžeme svézt.


Brno
Hned druhé největší sídlo republiky vstupuje do roku 2013 s přibližně 25 provozními autobusy Karosa B 732. Tomuto, na dnešní poměry vysokému počtu těchto vozů, pomohla zejména nedostatečná obnova autobusového vozového parku během posledních cca dvou let, avšak vzhledem k pozvolnému snižování výkonů především standardních vozů, jak ve prospěch kloubových autobusů, tak ostatních druhů dopravy, lze očekávat snahu místního dopravního podniku celkový stav nadále snižovat.Plzeň
Plzeňské městské dopravní podniky během uplynulých pěti let dovedly do provozu zařadit úctyhodné množství nových velkokapacitních (dopravce dosud provozoval pouze vozy klasické délky) patnáctimetrových a osmnáctimetrových autobusů, což se v kombinaci s výstavbou nových trolejbusových tratí projevilo na výrazném úbytku starých standardních autobusů. V letošním roce je do provozu nasazováno přibližně posledních 10 vozů B 732, většinou ale vyhrazených výhradně pro noční provoz, pouze několik málo vozů obsluhuje během pracovních dnů šejdrová pořadí denních linek.České Budějovice
Po loňském hromadném odstavení téměř poloviny zbývajích Karos řady 700 zavládl v Dopravním podniku města České Budějovice značný nedostatek vozidel, což v kombinaci s výlukovou činností, která vyvolala zvýšené nároky na vypravení autobusů, způsobilo menší krizi, řešenou dokonce zapůjčením autobusů z Prahy. Začátkem letošního roku obsluhuje linky MHD posledních 6 vozů, ale přestože nedávno prošly vyššími stupni oprav, s další dodávkou nových autobusů budou nejspíše nahrazeny.Havířov
Unikátní, na pohon zemním plynem přestavěné autobusy Karosa B 732, provázely havířovský provoz městské dopravy po celá 90. léta, a v postupně se snižující míře jejich nadvláda pokračovala až do zahájení hromadných dodávek nízkopodlažních autobusů Iveco Citelis, které začátkem tohoto desetiletí začínaly mít citelně navrch. V provozu zůstává poslední exemplář, který ale není typickým zástupcem svého druhu, neboť během generální opravy obdržel přední i zadní čela, odpovídají modelové řadě 950.Kladno
Již druhým rokem zůstává počet provozních autobusů nezměněn. I přes pokračujcí obnovu vozového parku společnosti ČSAD MHD Kladno jsou do provozu stále nasazovány tři autobusy Karosa B 732, zajišťující především vybrané spoje na stálých kurzech během pracovních dnů. Provoz dále doplňuje ještě poslední kloubový autobus Karosa B 741, který, společně s již zmíněnými vozy, představuje všechny zbyvší autobusy řady 700.Opava
S pomocí evropských fondů se v Opavě podařilo během uplynulých dvou let výrazně omladit vozový park jak autobusů, tak trolejbusů. Zejména z autobusového provozu vymizela naprostá většina vysokopodlažních vozů, na linky městské dopravy již jen sporadicky vyjíždí poslední Karosa B 732 č. 111, doplněná ještě jedním vozem Karosa B 931. Po loňské, poslední vlně odstavování starších vozidel, je nyní zbytek výkonů zajišťován novými dvanáctimetrovými nízkopodlažními autobusy Iveco Citelis.Chomutov–Jirkov
Chomutovská městská doprava se v současnosti potýká s celou řadou závažných potíží, z nichž se celá řada velmi výrazně podepisuje na současném stavu systému, doprovázeném zejména neustálým omezováním počtu nabízených spojů a každoročním nezanedbatelným zdražováním jízdného. Co ale místnímu dopravnímu podniku vytknout nelze je obnova vozového parku. Z příměstské dopravy již modelová řada 700 vymizela zcela, a poslední vůz Karosa B 732 č. 203 je do provozu MHD stabilně nasazován pouze v ranní špičce pracovních dnů, případně slouží jen jako záložní vozidlo.Mladá Boleslav
Mladoboleslavský dopravní podnik, známý především svým dříve velmi netradičním vozovým parkem, sestávajícím především z nízkopodlažních autobusů Škoda 21Ab, během posledních pěti let velmi výrazně obnovil svůj vozový park, což postihlo nejen tyto atypické vozy domácí produkce, ale i většinu zbylých Karos. Ze tří vozů B 732, které byly v provozu používány na přelomu tisíciletí, do dnešních dnů přežil jediný.Prostějov
Nenápadný moravský provoz se, podobně jako například v Havířově, v devadesátých letech vydal cestou přestavby části vozového parku na pohon zemním plynem. Lokální dopravce, soukromá společnost FTL Prostějov, nakupuje nové autobusy prakticky neustále, a proto v současnosti na příměstských linkách dojíždí poslední kusy linkových vozů C 734, do provozu MHD již stabilně žádný vůz B 732 nasazován není, a poslední existující kus PV 80-89 plní úlohu záložního vozidla.Příbram
Posledním provozním střediskem dopravce Veolia Transport Praha, vypravujícím do provozu autobusy Karosa B 732, je právě Příbram. Nové vozy, určené na provoz městské dopravy, do tohoto města přichází velmi pomalu, a obvykle se o zcela nové autobusy nejedná, většinou jde o vozidla, dříve použitá v jiných českých městech. Nyní zůstává posledních 5 aktivních vozů, což ale vzhledem k rozsahu místní MHD a počtu vypravovaných vozů znamená, že jsou v ulicích stále v nezanedbatelné míře k vidění.Vsetín
Proces obnovy struktury vozidel začal ve Vsetíně poněkud pozdě, až s nástupem nízkopodlažních autobusů značky SOR. Zejména díky slušné četnosti spojů na linkách městské dopravy však místní provoz vyžaduje vysoké množství autobusů v městském provedení (cca 10), takže i při neustálém průběžném nákupu nových nízkopodlažních vozů zůstává nyní v provozu 5 autobusů typu Karosa B 732.Valašské Meziříčí
Naopak v sousedním Valašském Meziříčí, ačkoli mají se Vsetínem prakticky shodný počet obyvatel, a provoz městské i příměstské dopravy je zajišťován stejnou společností, ČSAD Vsetín, je provoz MHD o poznání slabší. Vyjma několika špičkových spojů zvládnou zajistit celý provoz dva kmenové vozy, a tak je po loňské obnově vozového parku dnes v tomto městě ve stavu poslední exemplář městského autobusu Karosa B 732.Havlíčkův Brod
Provoz městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě je zajišťován městskou společností Technické služby Havlíčkův Brod. Z jejich tří autobusů Karosa B 732, kterými byl v roce 1995 provoz městské dopravy přebírán, dosud nedojezdil jediný, vozy jsou naopak stále v téměř továrním provedení v každodenním (pouze pracovnědenním) provozu bez viditelné opotřebovanosti. Přestože průběžná obnova vozidel stále probíhá, nedávno zakoupenými autobusy Iveco Crossway LE a Iveco Citelis byly nahrazeny již nepotřebné autobusy SOR C 7.5, čimž ponechaly Karosám 732 ještě nějakou chvíli před sebou.Strakonice
Na svou rozlohu a počet obyvatel nepanuje ve Strakonicích příliš čilý provoz městské dopravy. Na tři městské linky vyjíždí denně pouze tři autobusy, ve špičkových obdobích doplněné přejezdy z regionálních linek. Po nedávné obnově vozového parku novými autobusy Karosa Citybus a Iveco Citelis zůstává v provozu poslední kus (STA 02-75), sloužící pouze jako dispoziční vozidlo.Kralupy nad Vltavou
V oblasti dominantní dopravce ČSAD Střední Čechy po většinu uplynulého desetiletí příliš na sebou obsluhované provozy městských doprav nedbal, avšak vzhledem k nízkému počtu potřebných vozidel postačí jednorázový nenáročný nákup dvou tří nových autobusů, čímž se okamžitě obnoví prakticky celý vozový park. Proto nyní z původních pěti turnusovaných Karos B 732 zůstává v provozu poslední, která během generální opravy obdržela čela, příslušející modelové řadě Karosa 950.Rokycany
Na zajištění provozu linky městské hromadné dopravy v Rokycanech postačí jediný autobus, jedná se totiž o typickou maloměstskou linku, tvořenou několika málo spoji, kterou od ostatních lokálních linek odlišuje pouze skutečnost, že neopouští hranice města, a byl jí přiřazen status městské dopravy. V současnosti je tento spoj provozován dopravcem AD Miroslav Hrouda, který ji stabilně obsluhuje jedním vozem Karosa B 732, dříve provozovaném Plzeňskými městskými dopravními podniky (č. 380) nebo pražským dopravcem Stenbus (č. 1765).Adamov
Pokud vynecháme provozy, kde celá výprava spočívá v jediném autobusu, je dnes Adamov jediným městem, kde jsou za běžných okolností na všechny kurzy městské dopravy vypravovány pouze autobusy Karosa B 732. Ve špičkách pracovních dnů jsou v provozu tři vozy, což přesně odpovídá počtu zde trvale deponovaných vozů B 732. Místní dopravce ČAD Blansko tyto autobusy pořídil jako ojeté od původního majitele, DP Hradec Králové.text, fotografie: © Radek Kolář
poslední revize: 20. 2. 2013