www.autobusy.org
16. 1. 2015 | Současnost vozů Karosa B 741

Mezi jedny z posledních dopravců, kteří pravidelně na své linky vypravují autobusy modelové řady Karosa 700, patří i pražský Dopravní podnik. Po nedávném slavnostním ukončení provozu standardních typů Karosa B 731 (září 2014) a Karosa B 732 (duben 2013) však dopravci k dispozici zůstává posledních 11 kloubových autobusů Karosa B 741, přičemž všechny vozy tohoto typu jsou dislokovány v provozovně Klíčov. Kde konkrétně tedy má největší smysl poslední existující exempláře řady Karosa 700 vyhledávat?

... celý článek
4. 2. 2014 | Projížděné autobusové zastávky

Rychlíkové linky, které by na dálkovějších tranzitních relacích zvyšovaly cestovní rychlost, nejsou v systému Pražské integrované dopravy příliš populární. Zatímco v síti příměstských linek lze nalézt pouze několik takových spojů, většinou vedených z Prahy nejkratší možnou cestou do významných satelitních sídel, v oblasti městských linek jsou ještě raritnější. Přesto však existují určité zastávky, případně tematicky spojené soustavy zastávek, které jsou vybranými linkami projížděny, a právě ty si zaslouží bližšího představení.

... celý článek
27. 1. 2013 | Popovodňová doprava

Ničivé povodně, které v polovině srpna 2002 postihly velké území naší země, včetně Prahy, znamenaly významný zásah do života všech obyvatel republiky. V pražské dopravě došlo k zatopení 19 stanic metra. Celkem 25 jeho stanic zůstalo dlouhodobě uzavřeno. Zaplaveny byly tramvajové tratě podél Vltavy a v Karlíně, z nichž si některé vyžádaly déletrvající výluky. U řady autobusových linek došlo ke změně trasy a také se v provozu objevily různé mimořádné linky.

... celý článek
13. 1. 2013 | Autobusy Karosa B 732 v ČR

Neustále se snižující počty provozních autobusů Karosa B 732 nejsou jen pražskou výsadou, tyto legendární vozy mizí z takřka všech tuzemských provozů městských doprav. Povětšinou jsou ve svých domovských nahrazovány novými nízkopodlažními vozy české či zahraniční produkce, avšak na rozdíl od dřívějších vln obnov vozových parků, kdy o dosluhující vozy byl ještě značný zájem mezi soukromými dopravci, nyní je již téměř bez výjimky jejich odstavení spojeno s neodvratnou brzkou likvidací.

... celý článek
23. 12. 2012 | Smutný osud prvního metrobusu

Ačkoli se o městské autobusové lince č. 133 na našich stránkách již nachází článek, stručně mapující její vznik a vývoj, po překotném vývoji událostí během posledních několika let není od věci na celou problematiku tohoto spoje nahlédnout i z jiného úhlu. Zejména pozadí osamocených trvalých změn linkového vedení, proběhnuvších v říjnu 2011, se nedočkalo žádné medializace, přestože se, obzvláště po zařazení do kontextu následného vývoje, jeví jako skutečně zajímavé.

... celý článek
9. 12. 2012 | Fotojízda

Dnešním fotografickým příspěvkem si přiblížíme nedělní fotojízdu webu autobusy.org s jedním z posledních pražských provozních autobusů Karosa B732, ev. č. 5858II. Původně plánovaná akce měla být směřována k 10. výročí založení webu, ovšem vlivem osudu se uskutečnila až dnes. Celá událost byla zároveň pojata jako rozloučení s tímto typem autobusu v pražské městské hromadné dopravě.

... celý článek
28. 10. 2012 | 10 let provozu Karos B 951

V těchto dnech si připomínáme desetileté výročí chvíle, kdy poprvé autobusy inovované řady Karosa B 951 vyjely na pražské silnice reprezentovat městského majoritního dopravce. Přesto se o příliš revoluční událost nejednalo, neboť Dopravní podnik již na jaře roku 2002 zařadil do provozu kloubové verze Karosa B 961, ani o standardní vozy této modelové řady nebylo hlavní město ochuzeno.

... celý článek
30. 9. 2012 | Smluvní doprava PB.

V současnosti nejdéle trvající smluvní dopravou, zajišťovanou Dopravním podnikem hl. m. Prahy, je přeprava žáků a studentů soukromé školy Prague British School, interně označovaná jako linka 769. Tyto neveřejné školní linky poprvé vyjely již v září 2004 a s pochopitelnými přestávkami během školních prázdnin jsou bez přerušení v provozu dodnes. Přestože PBS svým žákům nabízí i svoz a rozvoz školním minibusem přímo až před dům.

... celý článek
10. 8. 2012 | Kloubové autobusy v PID

Pro tak rozsáhlý systém integrované dopravy, jako je PID, který je významný zejména objemem přepravených cestujících, jsou kloubové vozy nejvhodnější - zkracování intervalu v příměstských a venkovských pod určitý práh, na rozdíl od městského provozu, nevede ke zvyšování počtu cestujících, a zřizování dalších spojů by tak celý provoz jen zbytečně prodražovalo. Kloubové autobusy obsluhují téměř všechny hlavní dojezdové autobusové relace.

... celý článek
26. 6. 2011 | ROXET Music club Skořenice

V Pardubickém kraji, asi čtyři kilometry severně od města Choceň, leží vesnice Skořenice s cca 400 stálými obyvateli. Přestože je tato obec dostupná pěšky z Chocně řádově během jedné hodiny, pro ty línější výletníky existuje alternativa v podobě autobusové linky ZDO č. 660 572, jedoucí do Skořenic v pracovních dnech pěti páry spojů. Z dopravního hlediska mohou Skořenice nabídnout mnohem více, než několik spojů do Chocně či Kostelce nad Orlicí. O vybraných pátcích a takřka každou sobotu ožívají, neboť se zde, krom již zmíněných institucí, jako kostel či hospoda, nachází i něco významnějšího.

... celý článek
7. 7. 2010 | Stáří vozidel dopravců PID

V současné době splňují zcela bez výhrad stanovené standardy tři dopravci (ČSAD MHD Kladno, Spojbus a Societa), pouze minimální snadno odstranitelné nedostatky vykazují ČSAD Polkost, Martin Uher, Stenbus a Veolia Transport Praha. Dopravci OAD Kolín a Probo Bus vykazují vysoce moderní vozový park, handicapem je absence bezbariérových vozů. Významnější problémy lze naopak sledovat u jiných společností.

... celý článek
4. 5. 2010 | Stáří vozidel Dopravního podniku

V poslední době se čím dál častěji operuje s pojmem "stáří pražských autobusů". Na sklonku loňského roku spatřil světlo světa návrh tzv. standardů kvality, které by měly být v budoucnu platné pro všechny dopravce PID, kde se mimo jiných požadavků, týkajících se nejen technické stránky provozu, objevují kritéria na průměrné a maximální stáří vozového parku. Nebude mít největší autobusový dopravce v PID problémy s plněním standardů kvality? .

... celý článek