www.autobusy.org
Vypravení autobusů na linky PID

Sekce obsahuje ucelené soubory o vypravování konkrétních autobusů různých dopravců na linky PID, týkající se aktuálního provozu i nedávné minulosti. Veškeré údaje jsou zachycovány přímo odpozorováním z reálného provozu, proto se samozřejmě přes maximální snahu nelze vyhnout chybám či nepřesnostem, ať už vzniklým při zjišťování dat nebo během jejich kompletace.

V levém menu jsou k dispozici dva druhy souborů ve formátu .xls: měsíční přehledy vypravení, seřazené chronologicky dle zachycených období, kde jsou uváděny průběžně zaznamenávané údaje během celého sledovaného období, a tzv. sledovací akce, mající za cíl v různých, povětšinou náhodně určených dnech, za plného nasazení více spolupracovníků zároveň zajistit drtivou většinu vypravených autobusů v síti PID v daný den.

Máte-li zájem na utváření těchto archivních souborů jakýmkoli způsobem participovat, v případě kratších a sporadických příspěvků zcela postačí, vložíte-li je do k tomuto účelu zřízenému tématu v našem diskuzním fóru (přispívání je možné zcela anonymně bez nutnosti jakékoli registrace), pokud máte dojem, že by vaše spolupráce mohla mít dlouhodobější a intenzivnější charakter, neváhejte kontaktovat administrátory stránek.