www.autobusy.org
Probo BUS, a.s.

V posledním článku letošního roku si přiblížíme dalšího autobusového dopravce Pražské integrované dopravy (PID), tentokrát berounskou společnost Probo Bus. Firma začala v PID působit před více než deseti lety, jejím charakteristickým rysem jsou autobusy lakované převážně v kombinaci modré a bílé barvy. Kromě pěti linek PID provozuje také linkovou dopravu a nepravidelnou zájezdovou dopravu, případně se zabývá i dalšími činnostmi. Linková doprava pokrývá území Berounska (včetně městských hromadných doprav v Berouně a Hořovicích), od roku 2004 jezdí „probácké“ autobusy také na linkách v oblasti bývalého okresu Praha–západ, konkrétně v okolí Slap, Štěchovic nebo Nového Knína. Téhož roku se dopravce dostává na mezinárodní linky do SRN a na Slovensko. V rámci PID mají autobusy vyčleněnou číselnou řadu 1201 – 1230.


Tehdy nový autobus Iveco Crossway právě opouští zastávku Štěchovice (foto: Radek Kolář, 9. 4. 2009)

Již v období První a Druhé Československé republiky byly zřízeny autobusové garáže Československých státních drah (ČSD) v Hořovicích a později také v Berouně. Po znárodnění silniční dopravy, v roce 1948, která přešla pod Československou státní automobilovou dopravu (ČSAD)1) , sídlily garáže v Berouně v Králodvorských železárnách (KDŽ) a to v období 1948 – 1951. Během roku 1952 jsou garáže přestěhovány do původní „Rabochovy pily“, kde současně vznikl dopravní závod ČSAD 115 Beroun, Závodí. Výstavba areálu ČSAD v lokalitě Beroun - Králův Dvůr započala v roce 1959 a skončila ve druhé polovině šedesátých let. Od roku 1963 je Berounský závod přečíslován na číslo 116, které mu zůstalo až do zániku ČSAD na počátku devadesátých let. Provozní objekt disponuje potřebným zázemím (čerpací stanicí, administrativní budovou, dílnami či odstavnými plochami) určeným provozu silniční dopravy. V období 1990 – 1992 fungovaly garáže v podobě státního podniku a následujících sedm let pod názvem ČSAD Ingo – Trans, Beroun s.r.o.2). Zřejmě v roce 1995 společnost zakoupila i původní garáže ČSAD Hořovice, přičemž se o čtyři roky později mění název firmy na Probo Trans Beroun s.r.o. Poměrně nedávno, v roce 2008, společnost kupuje nadnárodní korporace Abelio a poté (patrně 2010) je název firmy opět změněn, tentokrát na Probo Bus a.s.


Karosa B 932 E BEA 13-37 vyčkává na odjezd dalšího spoje městské linky C (foto: Radek Kolář, 8. 8. 2012)

Velmi významnou událostí se stává zakoupení bývalého dopravce ČSAD Praha – Západ, s. p. (původní areál ČSAD Praha-Smíchov 103 resp. 104) v roce 2004. Právě touto koupí se berounský dopravce dostává na linkovou dopravu směřující do okolí Štěchovic nebo Nového Knína. Ve smíchovském areálu má firma zázemí pouze v období 2004 – 2006, poté je přestěhována do bývalého prostoru nákladového nádraží Praha-Smíchov (téměř naproti autobusovému terminálu Na Knížecí). Prakticky se jedná o odstavné parkoviště autobusů. Následně, v roce 2005, jsou linky vedené převážně ze Zdic, nově zkráceny do autobusového terminálu Praha, Nové Butovice, namísto původní konečné Praha, Radlická, neboť prostor zrušeného terminálu příměstských linek byl záhy zastavěn novými kancelářskými budovami. Právě pro odstavování autobusů byla dopravcem zajištěna parkovací odstavná plocha v Nových Butovicích.


Dnes již neexistující terminál příměstských a dálkových linek Radlická (9. 12. 2004)

V rámci rozvoje PID jsou od 1. března 2002 do systému zaintegrovány dvě linky (č. 384 a 425), do té doby provozované v rámci běžné linkové dopravy. Touto změnou se Probo Trans Beroun dostává do systému PID. O dva roky později dochází k dalšímu rozvoji PID a to v oblasti Povltaví, přičemž jsou začleněny další tři „probácké“ linky taktéž vycházející z běžné linkové dopravy (č. 361, 437 a 439). Původně je provozoval podnik ČSAD Praha-Západ (resp. ČSAD Praha-Smíchov). Z provozního hlediska nelze opomenout prodloužení linky 384 ze Zličína ke konečné zastávce tramvají Sídliště Řepy. Toto opatření bylo vyvoláno změnami v dopravě během ničivých povodní v srpnu 2002, které bylo počátkem roku 2003 schváleno za trvalé. V praxi bylo uplatněno především v pracovních dnech, krátkodobě i o sobotách a nedělích. Později, při dalších změnách PID, vstupujících v platnost 7. března 2010, byla trasa linky zkrácena do své původní podoby. Přehled linek PID provozovaných společností Probo Bus je patrný z níže umístěné tabulky.

LINKY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, PROVOZOVANÉ DOPRAVCEM PROBO BUS, S.R.O.
LinkaZahájení provozuTrasaPoznámka
3611. 7. 2004Praha, Smíchovské nádraží – Strnady – Měchenice – Štěchovice – Čím – Nový Knín  
3841. 3. 2002Praha, Smíchovské nádr. – Praha, Zbraslavské náměstí - Strnady – Davle, obec – Hradištko, Zámek – Hradištko, Pikovice, most od srpna 2002 do března 2010 vybrané spoje až na Sídliště Řepy
ze zastávky Beroun, Hostim pokračuje jako linka 210 004 do Beroun, aut.st.
4251. 3. 2002Mořinka – Mořina – Vysoký Újezd – Bubovice – Loděnice – Beroun, aut. st. ze zastávky Beroun, aut.st. pokračuje jako linka 210 018 do Králův Dvůr, U Zámku
4371. 7. 2004Štěchovice – Nové Dvory, Krámy – Buš – Štěchovice velmi omezený rozsah provozu
4391. 7. 2004Štěchovice – Buš – Nové Dvory, Nová Hospoda – Korkyně – Nový Knín velmi omezený rozsah provozu


Karosa C 734 č. 1206 neintegrované linky Praha – Loděnice – Beroun, odstavená na Zličíně (16. 4. 2004)

Vozový park společnosti se skládal z běžných autobusů Karosa řady 73x, prototypu (resp. zkušebního vozu) Karosa C 744 a také autobusu Ikarus 280.10. V poslední době jsou „probácké“ autobusy výhradně tuzemské výroby, značek Karosa (Iveco) a SOR. Pro linkovou dopravu má dopravce k dispozici také autobusy Scania – Irizar, tzv. „Probo Expres“, nasazované na linky spojující Prahu se Zdicemi. Přehled autobusů zařazených do systému PID je uveden ve zjednodušené tabulce. Ta zachycuje současná provozní vozidla, přičemž všechny autobusy byly firmou zakoupeny jako nové. Výjimkou bylo několik autobusů získaných koupí ČSAD Praha – Západ, ovšem ty již byly vyřazeny z provozu. Zároveň u ev. č. 1201 – 1207 jde o druhé obsazení daných ev. č., původní vozy byly většinou linkové Karosy C 734. V číselné řadě nebyla dosud obsazena všechna čísla (např. 1209).

AUTOBUSY DOPRAVCE PROBO BUS, POUŽÍVANÉ PRO PROVOZ V RÁMCI PID
ev.č.Typ vozuev.č.Typ vozu
1201Karosa C 954 E1213Karosa C 934 E
1202Karosa C 954 E1216Karosa C 954 E
1203Karosa C 934 E1219Karosa C 956
1204SOR CN 10.51221Karosa C 954 E
1205Karosa C 934 E1222Iveco Crossway
1206Iveco Crossway1223Iveco Crossway
1207Karosa C 954 E1224SOR C 10.5
1208Karosa C 934 E1225Karosa C 954 E
1210Karosa C 934 E1226Iveco Crossway LE


Scania Irizar linky SID C 20 vyčkává nedaleko železniční stanice Zdice (28. 7. 2012)

Závěrem lze konstatovat, že Probo Bus je rozvíjející se dopravní společnost se solidním technickým zázemím a moderním vozovým parkem. Kromě působení v systému PID provozuje firma také linky v rámci Středočeské integrované dopravy (SID) na Berounsku a Hořovicku.


Bývalý berounský Ikarus 280.10 je dnes uchován v soukromé muzejní sbírce (foto: Radek Kolář, 13. 10. 2007)

1) – název Československá státní automobilová doprava se používal v období 1950 – 1993, předtím (1948 – 1950) Československá automobilová doprava.
2) – oficiální internetové stránky firmy uvádí, že v roce 1995 byly zakoupeny garáže ČSAD v Hořovicích (původní závod 117) a společnost začala podnikat v autobusové dopravě. Údaje použité v textu jsou čerpány z dobových knižních jízdních řádů (patrně budou věrohodnější).

Prameny:
www.seznam-autobusu.cz
www.citybus.cz
www.probo.cz
Knižní jízdní řády ČSAD pro Středočeský kraj
Informační materiály organizace ROPID
poznatky autora

text, neoznačené foto: © Zdeněk Liška
poslední revize: 3. 3. 2013