www.autobusy.org
Jaroslav Štěpánek

Autobusy Jaroslava Štěpánka se na linkách Pražské integrované dopravy (PID) poprvé objevily již roku 1993. V rámci tohoto systému postupně zajišťoval provoz na čtyřech linkách, ale věnuje se též linkové, smluvní a další nepravidelné zájezdové autobusové dopravě. Pokusme se tímto článkem blíže přiblížit působení dopravce v PID, přičemž nelze opomenout ani stručný vývoj dopravcem obsluhovaných linek (v současnosti vypravuje tři pravidelné linky PID) ani jeho pestrý vozový park – v současnosti jsou autobusy tohoto dopravce označovány čísly z rozmezí 1026 – 1049.


Karosa B 732 č. 1047 v dnes již opuštěném obratišti Avia Letňany (27. 6. 2008)

Počátky podnikání námi popisovaného dopravce sahají do začátku devadesátých let, kdy jako většina dalších, začíná jezdit s tehdy snadno dostupnými ojetými Karosami řady 700. V nově vznikajícím systému PID se Jaroslav Štěpánek ocitá 30. srpna 1993, kdy se jeho autobusy objevují na lince 110 – ta se tak stává jeho stěžejní linkou, s tímto dopravcem neodmyslitelně spjatou až do současnosti. Samotná historie linky 110 však sahá mnohem hlouběji, než do počátku 90. let. Linka je poprvé zavedena 2. června 1952 a to v trase Hloubětín – Kyje, Černý Most. Z dobových informací lze vystopovat, že již v šedesátých letech obsahuje „stodesítka“ školní spoj v trase Hostavice – Jahodnice (tj. zárodek dnešního školního spoje 557, také provozovaného Jaroslavem Štěpánkem) a později je prodloužena do Kyjí. Časem dochází k úpravám trasy linky 110, přičemž se na dlouhá léta stává druhou konečnou „Nádraží Čakovice“ (prakticky až do nedávna, zanedbáme-li přejmenování konečných zastávek) – až do roku 2008 zajížděly vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů na konečnou Za Avií (dříve Avia – Sever), nacházející se prakticky naproti nádraží Čakovice. Území Kyjí a oblasti Černého Mostu je linkou 110 obsluhováno více než 60 (!) let. Přepravní směr linky zůstává stejný po několik desetiletí, větší změny přicházejí v souvislosti s rozvojem sítě pražského metra. Tuto skutečnost potvrzují zejména nedávné změny u příležitosti otevření úseku metra IV. C2 (Ládví – Letňany), kdy se linka začala pozvolna degradovat do pozice pouhého napaječe – tato funkce byla ještě zdůrazněna zvláštními vloženými posilovými spoji pouze ze sídliště Letňany k metru.


Karosa B 732 č. 1034 před interesantní stavbou terminálu Letňany (31. 7. 2008)

"Stodesítka" stále zůstává ve stavu permanentní revoluce svého trasování – během posledních tří let byla na svém severním konci prodloužena přes Obchodní centrum Čakovice až do Třeboradic (vybranými spoji až k Teplárně Třeboradice), zatímco letitý úsek Hostavice – Dolní Počernice jí byl naopak odebrán. Naproti tomu vývoj školní linky (nynější 557), vedené ve směru Hostavice – Kyje, je velmi rozmanitý a pestrý, zasluhující samostatný článek. Když se podíváme na linkové vedení z roku 1995, je zde trasa Hostavice – Jahodnice – Jiráskova Čtvrť – Škola Kyje, označena číslem 410. Tento stav trvá do 4. září 2000, kdy je linka přečíslována na 557. Současně je třeba zdůraznit, že školní linka je vedena pouze ve směru tam ( tedy z Hostavic ke kyjské škole) a že je součástí kmenové linky 110. Výraznou změnou trasy tohoto školního spoje je jeho prodloužení po jižním okraji sídliště Černý Most až ke stejnojmenné stanici metra, ke kterému došlo 1. září 2005.


Dlouholetá konečná linky 110 – Hloubětínská – s autobusem Karosa B 732 č. 1032 (6. 12. 2005)

Jaroslav Štěpánek se dostává i na příměstskou linku, nesoucí číslo 386, jejíž trasa vedla z Černého Mostu, přes Lehovec, Hutě, Satalice a Vinoř až do Přezletic. Provoz na této lince byl zahájen koncem září 2000 a setrval do otevření již zmíněného úseku metra IV. C. Následně dopravce přebírá provoz upravené linky 302 (nově vedené v trase Letňany – Kbely – Přezletice), kterou v letech 1996 – 2008 provozovaly firmy Hotliner a Veolia Transport Praha. Současný stav provozovaných linek naleznete v níže umístěné tabulce.


Zastávka Přezletice, U rybníka s ex–plzeňskou Karosou B 732 č. 1048 (8. 4. 2008)

LINKY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, PROVOZOVANÉ DOPRAVCEM JAROSLAV ŠTĚPÁNEK
LinkaZahájení provozu dopravcemTrasaUkončení provozuPoznámka
1101993Hostavice – Jahodnice – Kyje – Sídl. Lehovec – Hloubětín – Čakovická – Letňany – Tupolevova – O. C. Čakovice – K Teplárně – Králova  trasa ovlivněna dlouhodobou výlukou v Čakovicích
3021. 9. 2008Letňany – Kbely – Ctěnice – Vinořský hřbitov – Přezletice   
38624. 9. 2000Černý Most – Rajská zahrada – Lehovec – Hutě – Satalice – Vinořský hřbitov – Přezletice1. 9. 2008 
5574. 9. 2000Dolní Počernice – Hostavice – Jahodnice II – Pávovské nám. - Kyje – Doležalova – Černý Most  školní spoj


Nejnovější linka dopravce Jaroslav Štěpánek – linka 302 (6. 9. 2008)

Vozový park autobusů se skládá převážně z ojetých autobusů Karosa, přičemž v posledních letech je doplňován i nízkopodlažními (také ojetými či novými) vozy Karosa–Renault City Bus, Iveco Citelis, Mercedes–Benz Citaro, Iveco Crossway LE nebo Tedom (dokonce v počtu dvou kusů). Za zmínku jistě stojí fakt, že dopravce provozoval jako poslední v Praze a okolí autobus Karosa B 731 s legendární automatickou převodovkou Praga 2M70 – vůz ev.č.1038, ex DP České Budějovice, jež byl letos (2012) vyřazen z provozu. Dalším zajímavým vozem býval vůz ev. č. 1034 (ex DP Praha ev. č. 5228), který sice prošel větší opravou, ovšem interier zůstal nezměněn. Dopravce své autobusy garážoval zprvu v areálu čakovického cukrovaru, po jeho zrušení se přestěhoval do současného areálu v Horních Počernicích.


I obratiště Za Avií je dnes zcela opuštěno, na snímku je zde zachycen vůz 1042 (6. 3. 2008)

Předchozí odstavec samozřejmě nemohl představit naprosto celý nynější vozový park dopravce — následující tabulka proto ukazuje přehled současných provozních autobusů, ovšem některá data je třeba brát s rezervou, neboť mnoho starších vozů prošlo generálními opravami a nelze spolehlivě zaručit jejich původ.

AUTOBUSY DOPRAVCE JAROSLAV ŠTĚPÁNEK, V SOUČASNOSTI POUŽÍVANÉ PRO PROVOZ V RÁMCI PID
ev.č.Typ vozuRok výrobyRok zařazeníPoznámka
1024Karosa Citybus 12M19992013ex DS Zlín-Otrokovice
1025Karosa Citybus 12M19992013 
1026Karosa Citybus 12M19962012ex DP Hradec Králové 101
1027Iveco Crossway LE 12M20072012prototyp
1028Mercedes-Benz O 530 Citaro20082012 
1029Iveco Citelis 12M20052012 
1030Mercedes-Benz O 530 Citaro20042011 
1031Karosa B 952 E20062006 
1034Karosa B 73219962009ex Comett Plus Tábor
1036Tedom 123 D20052007 
1037Karosa B 73119952007ex DP Hradec Králové 212
1039Karosa B 73219922010ex Veolia Transport Morava
1040Karosa B 93119972012ex DP Pardubice 146
1041Karosa C 73419922009ex Veolia Transport Východní Čechy
1042Karosa B 73219902001ex DP Praha 5723
1043Tedom C 12 G20072009 
1044Karosa C 934 E19991999 
1045Karosa C 934 E19992009 
1046Karosa B 73219962011ex BORS Břeclav
1049Karosa B 73119952009ex Veolia Transport Morava

Závěrem lze říci, že v současnosti provozuje Jaroslav Štěpánek své tři linky stabilně bez závažnějších problémů. V dnešní době je obdivuhodné, že stále setrvává jako samostatný dopravce, přestože již několik podobně starých průkopníků podnikání v rámci PID dobrovolně přepustilo své společnosti větším, nejčastěji nadnárodním, korporacím. Nutno podotknout, že Jaroslav Štěpánek je celý název daného dopravce - tato osoba tedy provozuje veřejnou autobusovou dopravu na základě držitelství živnostenského listu, nejedná se tedy o soukromou firmu.


Karosa B 731 č. 1038 právě opouští Toužimskou ulici (foto: Radek Kolář, 26. 7. 2006)

text, neoznačené foto: © Zdeněk Liška
poslední revize: 3. 3. 2013