www.autobusy.org
Bosák BUS, s.r.o.

Jedním z nejmladších dopravců v rámci Pražské integrované dopravy (PID) je od roku 2004 firma Bosák Bus spol. s.r.o. Tímto článkem si společnost představíme a seznámíme se s její historií. Autobusovou dopravu provozuje firma patnáct let, stěžejní činností zůstává nákladní a mezinárodní kamionová doprava. Charakteristickým rysem dopravce bylo líbivé provedení firemního nátěru autobusů v kombinaci bílé a zelené barvy. Počátkem roku 2007 se společnost stává členem nadnárodní korporace Arriva plc, ovšem ta i nadále provozuje již zavedené autobusové linky v oblasti bývalého okresu Praha – Západ, konkrétně v okolí Slap, Štěchovic, Mníšku pod Brdy, Hradištka, Nové Vsi pod Pleší, Nového Knína nebo částí Benešovska a Příbramska. V rámci PID má dopravce vyčleněnou číselnou řadu 1451 – 1499.


Jedna z posledních Karos řady 700, ev.č. 1462, odstavená v Malé Hraštici (20. 2. 2012)

Dopravní firmu Bosák založili v roce 1990 otec a syn Bosákovi, kdy se začali zabývat podnikáním v nákladní, a krátce na to, i mezinárodní kamionové dopravě. Autobusová doprava námi popisovaného dopravce přichází na scénu v souvislosti se zakoupením garáží v Dobříši roku 1997. Historie objektu garáží sahá až do období první republiky, kdy je nechala postavit společnost „Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu“ (JAS – tato zkratka se oficiálně uvádí v dokumentech i přesto, že názvu neodpovídá). Zahájení provozu garáží mohlo být okolo roku 1936, kdy areál disponoval pěti krytými stáními a dvorem. V roce 1959 je v garážích provedeno několik stavebních úprav, v roce 1972 je postavena nová administrativní budova a o dvanáct let později prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí.


Karosa C 734 budoucího čísla 1463, odstavená na stanovišti Na Knížecí (26. 5. 2003)

Dobříšské garáže byly za dob ČSAD podřízeny dopravnímu závodu 115 Příbram a po provedené privatizaci podniků ČSAD, v devadesátých letech, poté sloužily nástupnické firmě ČSAD Příbram s. p. a dále také v uspořádání s. r. o. Současně, se zakoupením garáží, firma Bosák přebírá i některé autobusové linky ze zrušené ČSAD Příbram (závod Dobříš) a později také po ČSAD Praha – Západ. Zároveň se dopravce dostává i na několik dálkových linek po ČR a jezdí také jednu mezinárodní linku na Slovensko. Důležitým mezníkem společnosti je vyčlenění autobusové dopravy z firmy Bosák spol. s. r. o. do nově vzniklé (k 1. červenci 2006) firmy Bosák Bus, spol. s. r. o., která je v lednu 2007 prodána nadnárodní společnosti Arriva plc., Czech republik.


Zánovní Karosa č. 1468 projíždí malebnou středočeskou obcí Davle (foto: Radek Kolář, 9. 4. 2009)

Do systému PID je dopravce začleněn od 1. července 2004, kdy začíná jezdit na příměstských linkách 338, 390, 438, 440 a zanedlouho i na lince 488. Na uvedených linkách během provozu nedochází k výrazným změnám, vyjímku tvoří linka 390, která byla prodloužena z konečné Rabyně, Hotel Nová Rabyně do Neveklova, Jablonné a linka 488, která byla trasována pouze po městysu Mníšek pod Brdy a provozována pouze ve dnech školního vyučování. Dnes je 488 provozována celodenně v upravené, rozšířené trase. Zmíněné příměstské autobusové linky vznikly z linkové dopravy ČSAD, ovšem v rámci PID jsou, oproti původnímu stavu, upraveny. Dobříšský dopravce začal v závěru loňského roku provozovat též novou městskou midibusovou linku 264, na níž je provoz zajišťován českými autobusy SOR. Přehled současného stavu linek, provozovaných firmou Bosák Bus, je patrný z níže umístěné tabulky.


Karosa B 732 po úpravě na příměstský provoz na konečné Smíchovské nádraží (4. 7. 2005)

LINKY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, PROVOZOVANÉ DOPRAVCEM BOSÁK BUS, S.R.O.
LinkaZahájení provozuTrasa
26412. 11. 2011Zličín – Sídliště Zličín – Sídliště Řepy – Ke Kaménce – Slánská – Bílá Hora
3381. 7. 2004Praha, Smíchovské nádr. – Praha, Zbraslavské náměstí - Strnady – Davle, obec – Hradištko, Zámek – Hradištko, Pikovice, most
3901. 7. 2004Praha, Smíchovské nádr. – Praha, Zbraslavské náměstí - Strnady – Davle, obec – Štěchovice – Rabyně, Hotel Nová Rabyně – Neveklov, Jablonná
4381. 7. 2004Štěchovice – Krňany, obec – Vysoký Újezd – Rabyně, Blaženice – Neveklov, Jablonná – Rabyně, Měřín
4401. 7. 2004Štěchovice – Štěchovice, Masečín
4881. 9. 2004Mníšek pod Brdy, nám. - Mníšek pod Brdy, Rymáně, žel. zast. - Mníšek pod Brdy, základní škola – Nová Ves pod Pleší – Nový Knín, Libčice

Vozový park autobusů určených pro provoz PID se zpočátku skládal výhradně z typu Karosa C 734, který byl postupně doplňován a nahrazován inovovanými modely C 934 E, C 954 a C 954 E. V poslední době byly zařazeny i autobusy Iveco – Crossway, Mercedes Benz O 408 , kloubový vůz Iveco – Citelis a midibusy SOR BN 8,5. Do provozu zasahuje také model Karosa C 955, který je téměř shodný s typem C 954. V rámci korporace Arriva zároveň dochází k přesunům vozů mezi provozovnami. Zajímavými vozidly byly bezesporu dva autobusy Karosa B 732.1658, ev. č. 1458 (ex DP Praha 7077) a 1459 (ex DP Praha 7076), které byly z městské verze přestavěny na verzi linkovou. V níže umístěné tabulce je uveden přehled všech provozních vozidel PID firmy Bosák Bus.

AUTOBUSY DOPRAVCE BOSÁK BUS, POUŽITÉ PRO PROVOZ V RÁMCI PID
ev.č.Typ vozuPoznámka
1451Karosa C 734vyřazen
1451IIKarosa C 954 E 
1452Karosa C 734vyřazen
1452IIIveco Crossway 
1453Karosa C 734vyřazen
1453IIIveco Crossway 
1454Karosa C 734vyřazen
1455Karosa C 734vyřazen
1456Karosa C 734vyřazen
1456IIIveco Citelis 18Mkloubový vůz, třídveřová verze
1457Karosa C 734vyřazen
1457IIKarosa C 934 E 
1458Karosa C 734vyřazen, reko na „C 734“, ex DP Praha 7077
1458IIKarosa C 734vyřazen
1458IIIKarosa C 934 E 
1459Karosa C 734vyřazen, reko na „C 734“, ex DP Praha 7076
1459IIKarosa C 934 E 
1460Karosa C 955 
1461Karosa C 734vyřazen
1461IIKarosa B 941 Ekloubový vůz, reko na "C 943"
1452Karosa C 734 
1463Karosa C 734vyřazen
1463IIKarosa C 954 E 
1464Karosa C 734vyřazen
1464IIKarosa C 934 E 
1465Karosa C 734vyřazen
1465IIKarosa C 734 
1466Karosa C 734vyřazen
1466IIKarosa C 954 E 
1467Karosa C 954 E 
1468Karosa C 954 E 
1469Karosa C 954 E 
1470Iveco Crossway 
1471Iveco Crossway 
1472Mercedes–Benz O 408 
1473Iveco Crossway 
1474SOR BN 8.5 
1475SOR BN 8.5 
1476SOR BN 8.5 
1477Mercedes–Benz O 520 Cito 

Závěrem lze konstatovat, že dopravce nezaostává za konkurencí a splňuje podmínky pro provoz v PID. Důležitým faktorem je i skutečnost, že oproti jiným dopravcům má poměrně moderní vozový park a dobré technické zázemí.


Nejnověji lze minibusy společnosti Bosák Bus pozorovat na městské lince 264 (foto: Radek Kolář, 6. 3. 2012)

text, neoznačené foto: © Zdeněk Liška
poslední revize: 3. 3. 2013