www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
23. 07. 2014 v 09:31 hod.
Doplňte fotodatabázi

Zejména kvalitní fotografie vozidel z tohoto seznamu (PDF, 164 kB) ve fotodatabázi rozhodně uvítáme.

Vzkazník
14. 7. 2014 | Linka 214

Městská autobusová linka čísla 214 nepatřila v žádné z existujících verzí k nejvýznamnějším spojům pražské městské hromadné dopravy. Jediným společným prvkem, který obě její provozované varianty spojuje, je jejich příslušnost k západním částem hlavního města. Naopak z hlediska rozsahu provozu, druhu linky či funkce, kterou v daný okamžik plnila, se vzájemně zásadně odlišují. Ve své současné podobě byla zřízena poměrně rychle a neočekávaně, nelze však vyloučit, že v dohledné době stejně náhle dojde k jejímu opětovnému zrušení.

... celý článek
7. 7. 2014 | Linka 162

Pražská autobusová linka 162 je zářným příkladem spoje, typického pro systém místní hromadné dopravy. V téměř neměnné trase již přes čtyřicet let zajišťuje každodenní spojení okrajové městské části se zbytkem české metropole, přičemž jediné úpravy, které na ní probíhaly, byly prováděny v těsné příčinné souvislosti s rozvojem dalšího páteřního dopravního prostředku. Právě v případě linky 162 však tuto neměnnost nelze hodnotit čistě pozitivně, neboť způsobovala kuriózní situaci, kdy ještě na počátku 21. století existovala celá čtvrť, z níž nebylo možné prostředky MHD přímo dojet k jakékoli stanici metra.

... celý článek
1. 7. 2014 | Linka 207

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy, označená číslem 207, se v současné době může pyšnit ojedinělým privilegiem, neboť je jí, na rozdíl od naprosté většiny svých souputnic, dopřáno pravidelně navštěvovat téměř samotné historické jádro hlavního města. Přestože se od svého zavedení stále drží přibližně ve stejné oblasti, neznamená to, že během svého života neprocházela větším množstvím dílčích úprav, spočívající ve změně její trasy, funkce, provozních parametrů, které ale často měly na její provoz radikální dopad.

... celý článek
26. 6. 2014 | Linka 167

Městská autobusová linka 167 je zářným reprezentantem nepočetné skupiny stabilních spojů, které od svého zřízení zajišťují obsluhu jednoho základního přepravního vztahu, který v běhu času doznává pouze dílčích úprav, často navázaný na urbanistický vývoj dané lokality. Po celou dobu své existence slouží Pražanům v oblasti Motola, Košíř a Smíchova, na základě současných zpráv ale nelze vyloučit, že se v brzké době v rámci dalšího kola celoplošných změn dostane do vzdálených končin, dosud linkou 167 nenavštívených.

... celý článek
22. 6. 2014 | Linka 261

Autobusová linka čísla 261, spadající do systému pražské městské hromadné dopravy, spojuje nepřetržitě od svého zřízení jednu z nejvýchodnějších čtvrtí města s jeho osídlenějšími a zajímavějšími částmi. Po celou dobu existence však zůstává zastíněna kapacitnějším dopravním prostředkem, souběžnou železniční tratí, jejíž osobní vlaky dlouhodobě plní v úloze obsluze této oblasti nezastupitelnou roli, a ani vývoj posledních let, během nichž je role příměstské železnice na území celého hlavního města stále posilována, tento stav nijak nezvrací.

... celý článek