www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
21. 04. 2014 v 09:07 hod.
Doplňte fotodatabázi

Zejména kvalitní fotografie vozidel z tohoto seznamu (PDF, 164 kB) ve fotodatabázi rozhodně uvítáme.

Vzkazník
18. 4. 2014 | Linka 253

Městská autobusová linka č. 253 se v síti pražské hromadné dopravy objevila postupně ve dvou podobách, přičemž se v každé z nich jednalo o linky odlišných charakterů, provozovaných v různých částech hlavního města. V obou dvou případech však její zřízení do určité míry souviselo s prodloužením či provozní úpravou trasy C pražské podzemní dráhy, přestože k ní po většinu doby své existence vlastně vůbec nevedla. Nejnovější zprávy o věcech budoucích však naznačují, že by se nedlouhá historie linky 253 mohla zanedlouho definitivně uzavřít.

... celý článek
14. 4. 2014 | Linka 191

Pražská autobusová linka veřejné dopravy č. 191 již přes čtyřicet let zajišťuje obsluhu v relaci, která v běhu času kupodivu nedoznala nijak výrazných úprav. Ty nastávaly pouze sporadicky, zejména při několika málo významných příležitostech, obvykle spojených se zprovozněním dalšího úseku pražské podzemní dráhy. V nedávné době se však právě tato linka dočkala nebývalé mediální publicity, díky níž se nakrátko stala kuriózním symbolem vhodnosti a smysluplnosti čerstvě provedených plošných změn linkového vedení na celém území hlavního města.

... celý článek
10. 4. 2014 | Linka 273

Až na samotném chvostu číselné řady pražských městských autobusových linek nalezneme číslo 273, v současnosi použité pro klasický radiální napaječ, poskytující značnému množství cestujících každodenní kvalitní spojení s jednou z nejmladších tras metra. Za svůj nedlouhý život však stihla vystřídat hned několik různých variant, které spolu příliš nesouvisí ani s odstupem času, přičemž nejnovější změny vedou k postupnému oslabování jejího provozu, které však není vždy plnohodnotně nahrazeno některými dalšími souběžnými spoji.

... celý článek
6. 4. 2014 | Linka 106

Městská autobusová linka 106 v současnosti představuje pouhý lokálně obslužný spoj, jehož pole působnosti se omezuje jen na nepříliš rozsáhlé území, vymezené pražskými čtvrtěmi Krč, Kamýk a Braník. Nedávná i vzdálená minulost však skýtala možnost spatřit takto označená vozidla hromadné dopravy v mnohem širším revíru, který v běhu času postupně zahrnoval jak severní, tak jižní okraj města, pouze z takto neurčité charakteristiky jí však žádný čtenář nemůže jednoduše přiřknout významnější roli, než kdy v historii skutečně zastávala.

... celý článek
2. 4. 2014 | Linka 218

Městská autobusová linka č. 218 se po dlouhá léta vyznačovala na pražské poměry nezvyklou stabilitou svého trasování. V současnosti ji však takto s čistým svědomím charakterizovat nelze, neboť v nedávné době prošla hned několika úpravami, jejichž příčiny je záhodno hledat čistě v rovině citových antipatií odpovědných osob. Ironií osudu je skutečnost, že k těmto radikálním proměnám dochází těsně před zprovozněním dalšího úseku trasy metra A, při němž by se jakákoli úprava stala mnohem snadněji pochopitelnou.

... celý článek