www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
01. 04. 2015 v 01:39 hod.
Doplňte fotodatabázi

Zejména kvalitní fotografie vozidel z tohoto seznamu (PDF, 164 kB) ve fotodatabázi rozhodně uvítáme.

Vzkazník
1. 4. 2015 | Aprílový kvíz 2015

Nebojte se zúčastnit speciální aprílové soutěže, kde na vás čeká sada hned několika různých hádanek z oblasti městského provozu nejen z nejbližšího okolí hlavního města. Vyřešte jednoduché hádanky jako první, pokuste se prolomit i ty obtíženější a zapište se tak na čelní místa v žebříčku nejlepších řešitelů! Na každého soutěžícího čeká naprosto totožná výhra, která vůbec nezávisí na počtu správně zodpovězených hádanek, zpříjemněte si tedy první dubnový den netradiční soutěží a nenechte si ji ujít.

... celý článek
23. 3. 2015 | Linka 223

Pražská autobusová linka čísla 223 je další ukázkou linky, která sice na počátku své existence dlouhodobě zajišťovala obsluhu pouze místních vztahů, což ale neznamená, že v důsledku několika nedávných změn nemohla rozšířit pole své působnosti na místa mnohem vzdálenější. Otázka, zda sdružování krátkých lokálně obslužných spojů s dlouhými, protínajícími hned několik čtvrtí, které lze v některých případech považovat až za samostatnou radiální linku ze zcela jiné oblasti, je pro provoz městské dopravy skutečně vhodné, však dosud zůstává v lepším případě velmi sporná.

... celý článek
11. 3. 2015 | Linka 165

Těžko hledat zářnější příklad tangenciální linky, než právě pražskou autobusovou linku 165, kterou lze bezesporu označit za typického zástupce této skupiny. Ve své trase, v níž kolmě přetíná většinu základních radiálních tahů, projíždí hned několika okrajovými městskými částmi jihovýchodu a jihu města, jimž nabízí přímé spojení s okolními atraktivními lokalitami. Neméně zajímavým faktem je, že tuto funkci plnila již těsně po svém zřízení, a nejedná se tedy o klasickou radiální či diametrální linku, do této podoby přetvořenou až nedávným vývojem.

... celý článek
5. 3. 2015 | Linka 230

Ve svých raných provozních letech plnila pražská autobusová linka čísla 230 základní dopravní obsluhy nepříliš významné okrajové městské části, připojené k hlavnímu městu teprve nedávno v rámci poslední etapy rozšiřování jeho území. Kostra její prvotní trasy zůstává zachována i dlouho po zahájení jejího provozu, teprve první desetiletí nového milénia dovedlo pro linku najít i jiný smysl existence, který po nedávných provedených úpravách autobusové sítě v širém okolí začíná nad jejími dřívějšími úlohami převládat.

... celý článek
27. 2. 2015 | Linka 185

Do kategorie stabilních linek pražské městské hromadné dopravy rozhodně spadá i autobusová linka čísla 185, která dlouhodobě obsluhuje zejména oblast Kbel. Zachovává si charakter klasického radiálního napaječe ostatních druhů dopravy, což příliš nemění ani proces rozvoje jejího nejbližšího okolí, který dovede linkové vedení zásadně ovlivnit. Zejména poslední léta však přeci jen znamenala určité omezení jejího provozu, a to zejména v návaznosti na posilování dalších, souběžných příměstských spojů integrovaného systému.

... celý článek