www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
02. 08. 2014 v 03:05 hod.
Doplňte fotodatabázi

Zejména kvalitní fotografie vozidel z tohoto seznamu (PDF, 164 kB) ve fotodatabázi rozhodně uvítáme.

Vzkazník
1. 8. 2014 | Linka 124

Autobusová linka pražské městské dopravy čísla 124 od dob svého prvního výjezdu nikdy neopustila oblast městských částí Podolí a Krč. Z takové definice ale rozhodně nelze usuzovat, že by se nyní svým dřívějším podobám nějak výrazně podobala, neboť za bezmála pětapadesát let své existence prošla postupnou proměnou. Během ní se z krátkého lokálního spoje, obsluhujícího jednu z klasických vilových čtvrtí, přetvořila v exponovanou součást sítě linek povrchové dopravy, kterou každodenně ke svým cestám využívá početná skupina cestujících.

... celý článek
14. 7. 2014 | Linka 214

Městská autobusová linka čísla 214 nepatřila v žádné z existujících verzí k nejvýznamnějším spojům pražské městské hromadné dopravy. Jediným společným prvkem, který obě její provozované varianty spojuje, je jejich příslušnost k západním částem hlavního města. Naopak z hlediska rozsahu provozu, druhu linky či funkce, kterou v daný okamžik plnila, se vzájemně zásadně odlišují. Ve své současné podobě byla zřízena poměrně rychle a neočekávaně, nelze však vyloučit, že v dohledné době stejně náhle dojde k jejímu opětovnému zrušení.

... celý článek
7. 7. 2014 | Linka 162

Pražská autobusová linka 162 je zářným příkladem spoje, typického pro systém místní hromadné dopravy. V téměř neměnné trase již přes čtyřicet let zajišťuje každodenní spojení okrajové městské části se zbytkem české metropole, přičemž jediné úpravy, které na ní probíhaly, byly prováděny v těsné příčinné souvislosti s rozvojem dalšího páteřního dopravního prostředku. Právě v případě linky 162 však tuto neměnnost nelze hodnotit čistě pozitivně, neboť způsobovala kuriózní situaci, kdy ještě na počátku 21. století existovala celá čtvrť, z níž nebylo možné prostředky MHD přímo dojet k jakékoli stanici metra.

... celý článek
1. 7. 2014 | Linka 207

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy, označená číslem 207, se v současné době může pyšnit ojedinělým privilegiem, neboť je jí, na rozdíl od naprosté většiny svých souputnic, dopřáno pravidelně navštěvovat téměř samotné historické jádro hlavního města. Přestože se od svého zavedení stále drží přibližně ve stejné oblasti, neznamená to, že během svého života neprocházela větším množstvím dílčích úprav, spočívající ve změně její trasy, funkce, provozních parametrů, které ale často měly na její provoz radikální dopad.

... celý článek
26. 6. 2014 | Linka 167

Městská autobusová linka 167 je zářným reprezentantem nepočetné skupiny stabilních spojů, které od svého zřízení zajišťují obsluhu jednoho základního přepravního vztahu, který v běhu času doznává pouze dílčích úprav, často navázaný na urbanistický vývoj dané lokality. Po celou dobu své existence slouží Pražanům v oblasti Motola, Košíř a Smíchova, na základě současných zpráv ale nelze vyloučit, že se v brzké době v rámci dalšího kola celoplošných změn dostane do vzdálených končin, dosud linkou 167 nenavštívených.

... celý článek