www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
31. 01. 2015 v 06:35 hod.
Doplňte fotodatabázi

Zejména kvalitní fotografie vozidel z tohoto seznamu (PDF, 164 kB) ve fotodatabázi rozhodně uvítáme.

Vzkazník
16. 1. 2015 | Současnost vozů Karosa B 741

Mezi jedny z posledních dopravců, kteří pravidelně na své linky vypravují autobusy modelové řady Karosa 700, patří i pražský Dopravní podnik. Po nedávném slavnostním ukončení provozu standardních typů Karosa B 731 (září 2014) a Karosa B 732 (duben 2013) však dopravci k dispozici zůstává posledních 11 kloubových autobusů Karosa B 741, přičemž všechny vozy tohoto typu jsou dislokovány v provozovně Klíčov. Kde konkrétně tedy má největší smysl poslední existující exempláře řady Karosa 700 vyhledávat?

... celý článek
8. 12. 2014 | Linka 221

Léta slávy pražské linky 221 jsou zřejmě již nenávratně pryč. Ačkoli její kořeny sahají mnohem hlouběji, než jen do závěru sedmdesátých let dvacátého století, kdy umožnila napojit čerstvě připojenou okrajovou část Prahy na zbytek sítě hromadné dopravy, samo o sobě to jistě není zárukou toho, že zvládne poskytovat kvalitní služby i v současnosti. Za jejím nedávným úpadkem ale kupodivu nestojí zprovozňování dalších úseků tras kapacitnějších dopravních prostředků, nýbrž spíše rozvoj systému integrované dopravy.

... celý článek
30. 11. 2014 | Linka 157

Městská autobusová linka 157 sloužila cestující veřejnosti během uplynulých téměř padesáti let, do nichž spadají všechna období její existence, ve dvou zcela odlišných oblastech hlavního města. Impulsem pro její zavedení se v obou případech stalo budování a osidlování nových sídlištních celků, které dosud postrádaly kvalitní napojení na síť městské hromadné dopravy, přičemž poprvé bylo číslo 157 povoláno do služby v severní části hlavního města, po dalších patnácti letech se ale za podobných okolností objevilo na jeho opačném konci.

... celý článek
14. 11. 2014 | Linka 216

Autobusová linka pražské městské dopravy čísla 216 během svého provozu v hlavním městě nikdy neplnila nijak závažné úlohy. Přestože po dobu její existence prošla hned několika trvalými úpravami svého vedení či dalších typických provozních parametrů, všechny její existující varianty navzájem spojuje nepříliš intenzivní provoz, v jehož rámci obsluhuje řídce osídlené lokality, nacházející se v rozumné vzdálenosti od dalších prostředků hromadné dopravy. Spoje této linky tak zajišťují pouze doplňkové lokální přepravní vztahy.

... celý článek
7. 10. 2014 | Linka 181

Městská autobusová linka čísla 181 sice krátce po svém zřízení pouze pomohla zahustit autobusovou síť v bezprostředním okolí jednoho z největších pražských sídlištních celků, hned během následujícího desetiletí ale postupným prodlužováním na obou svých koncích dosáhla takové trasy, během níž navštívila snad všechny myslitené funkční druhy městské zástavby. Jednou linkou tak byla pospojována osídlená panelová sídliště s vilovými čtvrtěmi i východní industriální zónou, které od sebe ještě oddělovaly četné úseky, nacházející se v extravilánu.

... celý článek