www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
25. 04. 2014 v 10:53 hod.
Doplňte fotodatabázi

Zejména kvalitní fotografie vozidel z tohoto seznamu (PDF, 164 kB) ve fotodatabázi rozhodně uvítáme.

Vzkazník
22. 4. 2014 | Linka 175

Autobusová linka čísla 175 sloužila v systému pražské městské hromadné dopravy postupně ve dvou různých podobách, které jsou si však vzájemně podobné více, než by se na první pohled jevilo. Zatímco její první verze vznikla z vůbec posledního vzniklého spoje, spadajícího do dříve oblíbené překryvné sítě, aby dožila jako skomírající napaječ, trasování obnovené linky téhož označení se po několika úpravách dostalo do stavu, kdy do jisté míry konkuruje dalším druhům kapacitnější kolejové dopravy, které v radiálním směru na mnoha místech doplňuje.

... celý článek
¨
18. 4. 2014 | Linka 253

Městská autobusová linka č. 253 se v síti pražské hromadné dopravy objevila postupně ve dvou podobách, přičemž se v každé z nich jednalo o linky odlišných charakterů, provozovaných v různých částech hlavního města. V obou dvou případech však její zřízení do určité míry souviselo s prodloužením či provozní úpravou trasy C pražské podzemní dráhy, přestože k ní po většinu doby své existence vlastně vůbec nevedla. Nejnovější zprávy o věcech budoucích však naznačují, že by se nedlouhá historie linky 253 mohla zanedlouho definitivně uzavřít.

... celý článek
14. 4. 2014 | Linka 191

Pražská autobusová linka veřejné dopravy č. 191 již přes čtyřicet let zajišťuje obsluhu v relaci, která v běhu času kupodivu nedoznala nijak výrazných úprav. Ty nastávaly pouze sporadicky, zejména při několika málo významných příležitostech, obvykle spojených se zprovozněním dalšího úseku pražské podzemní dráhy. V nedávné době se však právě tato linka dočkala nebývalé mediální publicity, díky níž se nakrátko stala kuriózním symbolem vhodnosti a smysluplnosti čerstvě provedených plošných změn linkového vedení na celém území hlavního města.

... celý článek
10. 4. 2014 | Linka 273

Až na samotném chvostu číselné řady pražských městských autobusových linek nalezneme číslo 273, v současnosi použité pro klasický radiální napaječ, poskytující značnému množství cestujících každodenní kvalitní spojení s jednou z nejmladších tras metra. Za svůj nedlouhý život však stihla vystřídat hned několik různých variant, které spolu příliš nesouvisí ani s odstupem času, přičemž nejnovější změny vedou k postupnému oslabování jejího provozu, které však není vždy plnohodnotně nahrazeno některými dalšími souběžnými spoji.

... celý článek
6. 4. 2014 | Linka 106

Městská autobusová linka 106 v současnosti představuje pouhý lokálně obslužný spoj, jehož pole působnosti se omezuje jen na nepříliš rozsáhlé území, vymezené pražskými čtvrtěmi Krč, Kamýk a Braník. Nedávná i vzdálená minulost však skýtala možnost spatřit takto označená vozidla hromadné dopravy v mnohem širším revíru, který v běhu času postupně zahrnoval jak severní, tak jižní okraj města, pouze z takto neurčité charakteristiky jí však žádný čtenář nemůže jednoduše přiřknout významnější roli, než kdy v historii skutečně zastávala.

... celý článek