www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
01. 10. 2016 v 19:10 hod.
Doplňte tabulku

Spatřili jste v poslední době přečíslované autobusy dopravců Arriva Praha a ČSAD Střední Čechy? Podělte se s ostatními v tabulce přečíslovaných vozů.

Vzkazník
14. 12. 2015 | Linka 311

Příměstská autobusová linka čísla 311 našla své uplatnění jihovýchodně od hlavního města, tedy v oblasti, jež se stala součástí integrovaného systému jako jedna z prvních. V nynější podobě sváží obyvatele hned několika obcí Karlštejnska a Rudenska k lokálním i globálním cílům. Nejedná se však o její jedinou funkci, kromě zajištění běžné každodenní dojížďky však provoz na lince ovlivňuje též rekreační a turistický potenciál atraktivního okolí Mořiny, který částečně vytěžuje i spoje v odvratných špičkových směrech.

... celý článek
25. 4. 2015 | Linky PID – aktualizace

Nedávno realizované změny linkového vedení nejen v souvislosti se zprovozněním úseku metra V.A a četné podněty od čtenářů a návštěvníků stránek stojí za aktualizacemi článků o linkách PID č. 119, 137, 143, 160, 161, 179, 180, 191, 197, 230, 231 a 255, které tak znovu obsahují kromě historického vývoje trasování zároveň jejich aktuální podobu.
Zejména za doplnění údajů k vývoji linky 197 patří poděkování Pavlu Hasenkopfovi a Jiřímu Blažkovi.

... celý článek
3. 4. 2015 | Řešení - aprílový kvíz 2015

Aprílová soutěž skončila, správné odpovědi jsou společně s žebříčkem řešitelů hádanek již zveřejněny.

Nebojte se zúčastnit speciální aprílové soutěže, kde na vás čeká sada hned několika různých hádanek z oblasti městského provozu nejen z nejbližšího okolí hlavního města. Vyřešte jednoduché hádanky jako první, pokuste se prolomit i ty obtíženější a zapište se tak na čelní místa v žebříčku nejlepších řešitelů!

... celý článek
23. 3. 2015 | Linka 223

Pražská autobusová linka čísla 223 je další ukázkou linky, která sice na počátku své existence dlouhodobě zajišťovala obsluhu pouze místních vztahů, což ale neznamená, že v důsledku několika nedávných změn nemohla rozšířit pole své působnosti na místa mnohem vzdálenější. Otázka, zda sdružování krátkých lokálně obslužných spojů s dlouhými, protínajícími hned několik čtvrtí, které lze v některých případech považovat až za samostatnou radiální linku ze zcela jiné oblasti, je pro provoz městské dopravy skutečně vhodné, však dosud zůstává v lepším případě velmi sporná.

... celý článek
11. 3. 2015 | Linka 165

Těžko hledat zářnější příklad tangenciální linky, než právě pražskou autobusovou linku 165, kterou lze bezesporu označit za typického zástupce této skupiny. Ve své trase, v níž kolmě přetíná většinu základních radiálních tahů, projíždí hned několika okrajovými městskými částmi jihovýchodu a jihu města, jimž nabízí přímé spojení s okolními atraktivními lokalitami. Neméně zajímavým faktem je, že tuto funkci plnila již těsně po svém zřízení, a nejedná se tedy o klasickou radiální či diametrální linku, do této podoby přetvořenou až nedávným vývojem.

... celý článek