www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
01. 03. 2015 v 05:57 hod.
Doplňte fotodatabázi

Zejména kvalitní fotografie vozidel z tohoto seznamu (PDF, 164 kB) ve fotodatabázi rozhodně uvítáme.

Vzkazník
27. 2. 2015 | Linka 185

Do kategorie stabilních linek pražské městské hromadné dopravy rozhodně spadá i autobusová linka čísla 185, která dlouhodobě obsluhuje zejména oblast Kbel. Zachovává si charakter klasického radiálního napaječe ostatních druhů dopravy, což příliš nemění ani proces rozvoje jejího nejbližšího okolí, který dovede linkové vedení zásadně ovlivnit. Zejména poslední léta však přeci jen znamenala určité omezení jejího provozu, a to zejména v návaznosti na posilování dalších, souběžných příměstských spojů integrovaného systému.

... celý článek
21. 2. 2015 | Linka 260

Autobusová linka pražské městské dopravy čísla 260 sloužila cestujícím hlavního města hned ve čtyřech různých podobách, které se od sebe navzájem odlišovaly jak primárními funkcemi, které v síti hromadné dopravy plnila, tak i lokalitami, v nichž působila. Pod jedním číselným označením se tak v běhu času vystřídaly rychlíkové spoje, svážející obyvatele nových sídlišť co nejrychleji k nejbližší stanici metra, s linkou, meandrující výhradně ve spoře osídlené vilové zástavbě v okolí železniční zastávky na pražské periferii.

... celý článek
15. 2. 2015 | Linka 176

Nynější podoba městské autobusové linky 176 představuje již jen pouhý pahýl dřívější významné vnitropražské spojnice, která na své diametrální trase propojovala hned několik atraktivních čtvrtí, ležících v širším centru města, s těmi nejdůležitějšími přepravními cíli. I na své stávající, sklonově velmi náročné trase, vyznačující se značným a prudkým převýšením, však plní v určitém smyslu nenahraditelnou úlohu, neboť na její většině není doplňována žádnými dalšími souběžnými spoji veřejné dopravy, které by ji mohly odlehčit.

... celý článek
16. 1. 2015 | Současnost vozů Karosa B 741

Mezi jedny z posledních dopravců, kteří pravidelně na své linky vypravují autobusy modelové řady Karosa 700, patří i pražský Dopravní podnik. Po nedávném slavnostním ukončení provozu standardních typů Karosa B 731 (září 2014) a Karosa B 732 (duben 2013) však dopravci k dispozici zůstává posledních 11 kloubových autobusů Karosa B 741, přičemž všechny vozy tohoto typu jsou dislokovány v provozovně Klíčov. Kde konkrétně tedy má největší smysl poslední existující exempláře řady Karosa 700 vyhledávat?

... celý článek
8. 12. 2014 | Linka 221

Léta slávy pražské linky 221 jsou zřejmě již nenávratně pryč. Ačkoli její kořeny sahají mnohem hlouběji, než jen do závěru sedmdesátých let dvacátého století, kdy umožnila napojit čerstvě připojenou okrajovou část Prahy na zbytek sítě hromadné dopravy, samo o sobě to jistě není zárukou toho, že zvládne poskytovat kvalitní služby i v současnosti. Za jejím nedávným úpadkem ale kupodivu nestojí zprovozňování dalších úseků tras kapacitnějších dopravních prostředků, nýbrž spíše rozvoj systému integrované dopravy.

... celý článek